Dezvoltaţi cu formula lui Newton:

[image]Să se determine:

 1. Termenul al 6-lea al dezvoltării [image];

 2. Termenul din mijlocul dezvoltării [image]

 3. Determinaţi al treilea termen al dezvoltării:[image];

 4. Termenii din mijloc ai dezvoltării [image]

 5. Termenul în care nu apare x din dezvoltarea [image]

 6. Termenul în care x şi y au puteri egale din dezvoltarea[image]Să se determine numărul termenilor raţionali, din dezvoltarea: [image].Să se determine numărul termenilor pozitivi, ai dezvoltării binomiale: [image].Determinaţi termenul al şaptelea, al dezvoltării binomului: [image].Calculează termenul al patrulea al dezvoltării[image] dacă suma coeficienţilor binomiali este 64.Determină numărul termenilor raţionali ai dezvoltării [image].Găsiţi al 4-lea termen al dezvoltării [image] ştiind că pentru termenul al treilea coeficientul binomial este 36.Care este coeficientul lui x4 din dezvoltarea [image]Să se determine numărul real pozitiv x, ştiind că al 3 - lea termen al dezvoltării: [image]este 1344.Să se găsească coeficientul lui x6 din dezvoltarea [image]Calculaţi suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării [image].În dezvoltarea [image], găsiţi termenul de rang maxim.Să se determine n∊ N* astfel încât în dezvoltarea [image], coeficientul binomial al termenului T4 să fie de patru ori coeficientului binomial pentru T3.Determinaţi termenul din mijloc al dezvoltării:[image], unde a este real, pozitiv.Se consideră dezvoltarea: [image], unde a este un număr real nenul. Să se determine rangul termenului care îl conţine pe a34 .Să se determine x > 0, ştiind că al treilea termen al dezvoltării : [image]este egal cu 120.Demonstraţi utilizând binomul lui Newton, că numerele: [image]+ [image]este întreg, [image] n[image]N.Se considera dezvoltarea[image],y[image]R,y>0,n[image]N[image]

 1. Sa se determine n pentru care coeficientii termenilor 1,2, respectiv 3 ai dezvoltarii formeaza o progresie aritmetica

 2. Pentru n=8 sa se gaseasca termenii dezvoltarii astfel incat puterea lui x sa fie un numar natural.Se considera binomul [image]

 1. Scrieti termenul general al dezvoltarii aducandu-l la o forma mai simpla

 2. Calculati termenii [image]

 3. Aflati termenul care-l contine pe [image].

 4. Aflati suma coeficientilor termenilor din dezvoltare.În dezvoltarea la putere a binomului [image] coeficientul termenului al patrulea este egal cu coeficientul termenului al treisprezecelea. Determinaţi termenul dezvoltării care nu îl conţine pe x.Termenul de rangul al 17 al dezvoltării binomului [image] nu-l conţine pe [image]. Determinaţi valoarea lui n.