Într-o clasă sunt 25 elevi. În câte moduri se poate forma o grupă de 5 elevi în vederea participării la o competiţie?Completaţi tabelul:

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]Rezolvaţi ecuaţiile:

 1. [image];

 2. [image];

 3. [image];

 4. [image]

 5. [image]Rezolvă inegalităţile:

 1. [image];

 2. [image]Să se determine numărul natural n astfel ca următorii termeni să fie în progresie aritmetică [image].Calculaţi:

 1. [image]

 2. [image]+[image]-[image]

 3. [image]-[image]-[image]

 4. [image]- [image]+[image]-[image]+[image]

 5. [image] - [image] + P3 .Să se determine numerele naturale n, astfel încât: [image]= 8.Rezolvă sistemele de ecuaţii:

 1. [image]

 2. [image]Sa se rezolve sistemul de ecuaţii :[image]Rezolvaţi sistemul de ecuaţii: [image]Să se determine n∊N, astfel încât [image]să dividă [image].Sa se calculeze [image]Aflati n∊N pentru care [image].Rezolvaţi inecuaţiile

 1. [image][image][image] , xÎN, x≥2

 2. [image][image][image], xÎN;

 3. [image]

 4. [image]Calculaţi probabilitatea ca alegând unul din numerele: [image], [image] şi [image], acesta să fie divizibil cu 3.Determinaţi x natural, astfel încât:

 1. [image] + [image]= [image]

 2. [image]

 3. [image]Arataţi că: [image]Determinaţi numărul natural n ştiind că: [image] + [image] + [image] + ... + [image] = 128.Determinaţi numărul natural n, n2 pentru care [image]