Multimea Numerelor Naturale


Operaţii cu Numere Naturale

Criterii de Divizibilitate in N

Cmmdc Cmmmc

Operaţii cu Puteri de Numere Naturale

Compararea Puterilor

Ultima Cifră a unui Număr.

Pătrate Perfecte

Impărţirea cu Rest

Numere Naturale - Diverse

Numere Prime


Baze de Numeratie


Baze de Numeraţie


Rapoarte si Proportii


Rapoarte

Procente

Proporţii derivate

Mărimi Direct si Invers Proporţionale


Numere Intregi


Operaţii cu Numerelor Intregi

Operaţii cu Numerelor Intregi Puteri


Ecuatii si Inecuatii


Ecuaţii in N

Ecuaţii in Z.

Ecuaţii in Q.

Ecuaţii in R.

Ecuaţii de forma ax+by+c=0, a,b,c R

Ecuaţii de forma ax2+bx+c=0

Probleme rezolvate cu ajutorul Ecuaţiilor

Inecuaţii

Ecuatii Exponentiale

Ecuatii Logaritmice


Functii


Notiunea De Funcţie

Reprezentari Grafice

Funcţii Diverse

Funcţia Putere cu Exponent Natural

Funcţia Radical


Analiza Combinatorie


Metoda inducţiei matematice

Permutări

Aranjamente

Combinări

Binomul lui Newton


Numere Complexe


Nr. complexe sub forma algebrică

Nr. complexe sub forma trigonometrică

Ecuaţii in C

Rădăcinile de ordinul n ale unui nr complex.


Matricii


Operatii cu Matrici

Inversa Unei Matrici

Ecuatii Matriceale

Sisteme de Ecuatii Matriceale

DiverseMultimi


Mulţimi. Reprezentare Generală

Operaţii cu Mulţimi


Multime Numerelor Rationale


Fracţii Subunitare Echiunitare Supraunitare

Fracţii Echivalente

Fracţii - Simplificare

Fracţii - Amplificare

Operaţii cu Fracţii Ireductibile

Operaţii cu Fracţii - Adunare

Operaţii cu Fracţii - Scădere

Operaţii cu Fracţii - Inmulţire

Operaţii cu Fracţii - Imparţire

Operaţii cu Fracţii - Puteri

Operaţii cu Fracţii - Extra

Aflarea unei Fracţii dint-un număr

Fracţii ZecimaleInegalitati


Inegalitaţi Celebre

Inegalitaţi.


Numere Reale


Numere Iraţionale

Radicali

Operaţii cu intervale

Partea Intreagă Partea Fracţionară

Operaţii cu Numerelor Reale


Calculul Algebric


Fracţii Rationale

Calcul Prescurtat

Calcul Algebraic Aplicatii

Expresii Algebrice


Sisteme de Ecuaţii


Metoda Substituţiei/Reduceri

Sisteme Diverse.

Metoda Lui Cramer

Probleme rezolvate cu ajutorul Sistemelor


Progresii


Progresii Aritmetice

Progresii Geometrice


Polinoame


Monoame

Polinoame

Operaţii cu Monoame Polinoame


Sume de Numere


Sume De Numere


Structuri Algebrice


Legi de Compozitie

Grupuri

Inele

Inele De Polinoame

Corpuri

Morfisme

Izomorfisme

Automorfisme

Endomorfisme