Asociaţi fiecarui graphic una dintre ecuaţiile de mai jos: 

2x - 5y = 15

x + 2y = 10

x + y = 2

x + y = -12

x - 4y = 33

x + y = -3

x + 3y = 15

7x + 3y = -27

4x - 3y = -31

 

1.  

[image]

2.  

[image]

3.  

[image]

4.  

[image]

5.  

[image]

6.  

[image]

7.  

[image]

8.  

[image]

9.  

[image]Determinaţi y dacă:

ecuaţia 11x + 3y = -99 are soluţia (-9 ; y).

ecuaţia 11x + 3y = -71 are soluţia (-4 ; y).

ecuaţia 10x + 5y = -10 are soluţia (0 ; y).Determinaţi x dacă:

ecuaţia 3x + 8y = -45 are soluţia (x ; -6).

ecuaţia 9x + 8y = -103 are soluţia (x ; -5).

ecuaţia 3x + 3y = 3 are soluţia (x ; 5).Determinaţi a dacă:

ecuaţia ax + 3y = 4 are soluţia (1 ; -1).

ecuaţia ax - 7y = -50 are soluţia (-1 ; 6).Dreapta soluţiilor ecuaţiei 4x + 7y = 168 intersectează axa absciselor in punctul de coordonate .....

Dreapta soluţiilor ecuaţiei 6x + 6y = 288 intersectează axa absciselor in punctul de coordonate .....

Dreapta soluţiilor ecuaţiei 9x - 4y = 108 intersectează axa absciselor in punctul de coordonate .....Dreapta soluţiilor ecuaţiei 10x + 7y = 490 intersectează axa ordonatelor in punctul de coordonate .....

Dreapta soluţiilor ecuaţiei 8x - 9y = 792 intersectează axa ordonatelor in punctul de coordonate .....

Dreapta soluţiilor ecuaţiei 4x + 3y = 144 intersectează axa ordonatelor in punctul de coordonate .....Dacă dreapta soluţiilor ecuatiei ax+by=c intersectează axa absciselor in punctul de coordonate (18;0) si axa ordonatelor in punctul de coordonate (0;24), atunci forma redusă a ecuaţiei este.....

Dacă dreapta soluţiilor ecuatiei ax+by=c intersectează axa absciselor in punctul de coordonate (6;0) si axa ordonatelor in punctul de coordonate (0;14), atunci forma redusa a ecuaţiei este.....Determinaţi m dacă:

ecuaţia mx + (m-6)y = 4 admite soluţia (1 ; 1).

ecuaţia (9m-50)x + (m-7)y = -348 admite soluţia (-9 ; 4).

ecuaţia mx + (m-7)y = -71 admite soluţia (-7 ; -4).Aflaţi n dacă:

ecuaţia ax - y = -b admite soluţiile (-1 ; -7); (7 ; 81) şi (-205 ; n).

ecuaţia ax – y = -b admite soluţiile (-4 ; -17); (-1 ; 4) şi (-208 ; n).Aflaţi a şi b dacă:

ecuaţia ax – y = -b admite soluţiile (-2 ; -6) şi (4 ; 42).
ecuaţia y = ax - b admite soluţiile (1 ; 23) şi (3 ; 47).Consideram punctele A(3 ; 24), B(10 ; 59) şi C(-206 ; n) coliniare. Calculaţi n

Consideram punctele A(-7 ; -59), B(1 ; 13) şi C(-202 ; n) coliniare. Calculaţi nVerificaţi dacă punctele A(-7 ; -64), B(-1 ; -4) si C(-203 ; -2024) sunt coliniare?

Verificaţi dacă punctele A(3 ; 34), B(15 ; 118) şi C(-201 ; -1393) sunt coliniare?Aflaţi soluţia comună a ecuaţiilor:

5x + 3y = -25 si 6x + 2y = -22.

9x + 9y = 45 si 8x + 10y = 50.

11x - 3y = - 45 si 12x + 2y = -28.

7x + 9y = -66 si 8x - 12y = 36Aflaţi aria triungiului determinat de dreapta soluţiilor ecuaţiei y=6x-72 cu axele sistemului de coordonate.

Aflaţi aria triungiului determinat de dreapta soluţiilor ecuaţiei 13x-y=143 cu axele sistemului de coordonate.

Aflaţi aria triungiului determinat de dreapta soluţiilor ecuaţiei 3x+y=21 cu axele sistemului de coordonate.Care este perimetrul triungiului determinat de dreapta soluţiilor ecuaţiei 8x + 10y = 50 cu axele sistemului de coordonate.

Care este perimetrul triungiului determinat de dreapta soluţiilor ecuaţiei 11x + 3y = -99 cu axele sistemului de coordonate.Determinaţi distanţa de la punctul P(12 ; 0) la dreapta soluţiilor ecuaţiei 4y + 3x = 12.

Determinaţi distanţa de la punctul P(0 ; -7) la dreapta soluţiilor ecuaţiei 21y + 20x = 420.

Determinaţi distanţa de la punctul P(0 ; -9) la dreapta soluţiilor ecuaţiei 4y + 3x = 12.Calculaţi distanţa de la punctul de intersecţie a dreptelor soluţiilor ecuaţiilor y = 2x - 8 si y = x + 6 la axa ordonatelor.

Calculaţi distanţa de la punctul de intersecţie a dreptelor soluţiilor ecuaţiilor y = 2x - 12 si y = x + 6 la axa absciselor.Care este aria triunghiului determinat de axa absciselor şi dreptele y = 2x - 8, y = x + 10.

Care este aria triunghiului determinat de axa absciselor şi dreptele y = 2x - 10, y = x + 7.