Scrie o ecuaţie pentru fiecare problemă de mai jos, apoi rezolvă ecuaţia in Mulţimea Numerelor Naturale

  1. 35 mai mult decât un număr este 128.

  2. 10 ori mai mult decât un număr este 30.

  3. Un număr impărţit la 73 este 7.

  4. Un număr inmulţit cu 6 este 18.

  5. Diferenţa dintre un număr si 8 este 25.

  6. Un număr adunat cu 45 este 234.

  7. Suma dintre un număr si 45 este 65.

  8. Un număr impărţit la 12 este 9.

  9. Diferenţa dintre 24 si un număr este 8.

  10. 5 ori a număr este 75.Rezolvă următoarele ecuaţii in Mulţimea Numerelor Naturale:

65 = v + 20;

110 = s + 51;

50 + g = 132;

43 + d = 112;

35 = p – 49;

c - 75 = 5;

92 - j = 51;

r - 34 = 23;

42 = 6∙z;

8 = 2∙t;

4∙h = 8;

54 = 9y;

5 = d : 6;

27: n = 9;

24 : d = 3;

20 = 5b;Să se rezolve:

5=3x-4;

7=2x+1;

11=5x+1;

8=6x+2;

6x+9=4x+13;

5x-3=2x+15;

2x-1=x=2;

2x+3=9;

6(x-2)=24;

3(x+2)=24;

7(x-4)=14;

6(x+2)+2=20Să se rezolve:

4·(x–5)–14=50;

3+x⋅[2+3⋅(5+2⋅3)]=73;

[12+3⋅(2x+1)]=24;

7+3⋅[2+5⋅4⋅(3+2x)]=313;

[(3x-2)∙5-1]:2+5=7;

[(3x+8):17-1] ⋅232+9=9;

[3+4⋅(6x-1)]:47+9=10;

2⋅[3+5⋅(2x-1)]=56;

3+7⋅[45-3⋅(4x+3)]=3;

24+5⋅[8-2⋅ (x-3)]=24;

7⋅2+3⋅x⋅[3+2⋅(5+1)]=14;

2·{3·[4·(5x+1)-3]-2}= 2;

{[(6-x) ⋅2-7] ⋅9-5}:2=2;

7+{2·[14+(5+x):6]-5}:9=10;

{[(2x - 4)∙8+6]:6+8}∙10-21=89;

Să se rezolve:

4+5⋅[5+x⋅7-3⋅(12-156:26)]=9;

105+5⋅{3+7⋅2+2⋅[5+3⋅7-2⋅(3+2x)]}=190;

3+2⋅{19+6⋅53-3⋅44+3⋅x⋅[(33⋅32-34):(3⋅33)]}=53;Să se rezolve:

7x-3=x+15;

5x-12=x+12;

(x+5)+2x=26;

6(x-1)+3x=39;

3(x+2)+2x=71;

4(x+2)+3x=85;

5(x-2)+x=32;

4(x+5)+3x=97;

8(x-1)=24;

7(x+2)+x=38;

31x+8=21x+28;

9x+6+3x=4x+70;Să se rezolve:

30x+9-25x=2x+21;

2x-4+3x+10=x+30;

4(x+3)+2(2x-2)=5x+14;

7(8-x)+3(8-x)=60;

3(x+2)+2(x+4)=4x+29;

7x+5(x+3)-9x=2x+20;

2(x+5)-x+3(x-1)=35;

4(2x+3)-9=7(x=1);

5(x-1)-12=2(2x+5)+3;

3(x+5)+2(x+5)=56;

9(x-6)-5(x-6)=44;

5(x-2)-2(x-2)=72;

3(x+8)+3(x+8)=66;

12(x-7)-8(x-7)=64;

7(x+4)+2(x+4)=45;Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia:

[image].Rezolvaţi în N: [image]Să se rezolve ecuaţia: x + 3x + 5x +…+1997x = 2x + 4x + 6x +…+ 1996x +9990.Rezolvaţi ecuatia; 2x + 4x + …+3986x = 1993∙1994.Sa se determine x din egalitatea:

10∙{(2∙32)2 : 324 + 2∙[(4∙3)15 : (29 ∙ 38 ∙ 220 ∙ 37) + 11994]} + 1924 = x +102 + 210Să se determine numerele natural x si y cu proprietatea că 2x + 4y = 17.Să se afle x stiind că ax + 3bx + x = 1995 şi a + 3b + 1 = 5.Rezolvaţi ecuaţia: x – 20 (21993 ∙2 + 21994 + 21995) = 21996 unde x∊N.