Să se rezolve:

x+5=6

4+x=4

8=7+x

x-10=4

11=x-9

4-x=6

6=3-x

-3x= -30

25= 5x

x:3= 3

-2=x:10

-30:x=10

3-x=9

7+x=4

5=10-x

x+4=8

5= 15:x

7=4+x

-8= -2x

3x=12

x:4= 6

9: x= 3

9=x:2

11=x-3

5=4-x

-40: x= 5Să se rezolve:

-7x+5 = -51

7+10x= 47

22X-3= 41

17X-7= 27

1X+2= 2

22X+4= 48

13X+10= 153

-2x-6= -10

-31= -4x-11

-3x-5= -14

7= -2x+11

30X+11= 281

25X-6= 144

76= 10+6x

25X+8= -242

10+11x= 32

17X+5= 175

15X-4= -34

32= 4x-12

-16= -9x+11

-4= -32:x

9-3x=-9

2X-6= -18

-9x+12= -42

49= 4+5x

4+7x= 60

21= 3+3x

5-3x=38

20X-4= -104Să se rezolve:

-2(x-8)= 6

3(x+6)= 27

-3(x-5)= 21

-2(x+6)= -12

2(x+7)= 10

-4(x+9)= -20

-4(x+8)= -48

-2(x-12)= 14

4(x+1)=20

-3(2x-1)=9

-2(-1+2x)=-6

4(x+3)=20

-3(2x+2)=8

8x – 1 = 5x – 7

2(x + 1) = 8Să se rezolve:

10(x-6)-6(x-11)= -22

6(x+6)+6(x-6)= 0

8(x-12)-12(x+11)= -244

4(x+3)+3(x+11)= 59

3(7x+6)+5(6x+2)= -278

8(7x+3)-13(10x+8)= 364

12(10x-5)+7(10x+11)= 397

5(12x+11)+13(6x-8)= 89

5(12x+11)+13(6x-8)= 89

7(9x-5)-3(6x-6)= 163

6(x-9)= -9(x-5)-189

8(x+7)= -7(x-9)+68

12(x-2)=2(x-5)-64

8(x-12)= -12(x+3)-20

4(x-5)-16(x-3)= 52

11(x+11)= -11(x+6)+77

10(7x+8)= -8(12x+5)+618

14(x-5)-7(x-11)= 6X+8

5(8x-8)= -7(5x+8)+16

12(6x+6)=4(6x+9)-204

33(x-1)+45(x-4)= 255

18(x-4)-7(x-6)= 10x+8

14(x-5)-32(x-9)= -19x+7

8(x-12)-23(x-8)= -16x+3

16(x-2)-6(x-13)= 9x+4

15(x-7)-4(x-12)= 10x+6

2(x-12)-2(x-8)= -1x+10

4x – 3·(x – 2) = 3x + 2

4x + 1 = 7x – 3·(x – 1)

5x – 3·(x – 1) = 2x + 5

5 – 3·(x – 3) = 14 – 3x

x + 6 = 4x – 3·(x – 2)

2 – 5·(x – 3) = 17 – 5x

3x – 2·(x – 3) = 2x + 4

2x + 1 = 3 – 2·(x – 3)

2 – 4·(x – 2) = 3x – 4Să se rezolve:

|x|=13

|x-12|=13

|x+7|=3

|-x-10|= -9

|8-x|=4

|7x-11|=73

|10x+3|=53

|-x-6|=6

|3x+8|=7

|x-3|=10

|11x+2|=119

|x+5|=10

|-x-7|= -10

|3x+11|=41

|11x-4|=103

|-x-10|=8

|11-x|=4

|x+4|=12

|10-x|=12

|6x-9|=39Să se rezolve:

(x+10)(y+3)=1

(x-10)(5x+y+10)=1

(x+7)(10x+y+9)=1

(x-3)(7x+y+7)=1

(x+12)(3x+y+8)=1

(x+11)(y+6)=1

(x-6)(12x-y+9)=1

(x+12)(y-6)=1

(x+12)(y+5)=1

(x+6)(5x+y+2)=1

(x-10)(y-4)=1

(2x+1)(x+1)=(x – 2)(2x +5)Rezolvaţi in Z:

 1. -3(2x-5)+7x-9=-5x-2(9-3x)+24;

 2. - 8 - {- 5 - 2[ - 3 - (7 - x)] – 15} = 0

 3. - 10 - {- 9 - [ - 8 – (-7 - x)] – 6} = 5

 4. 1 + {2 ∙[3 + (4 + x) : 5 ] – 6} - 7 = 8

 5. (x-1)+(x-2)+(x-3)+…..+(x-100)=50Rezolvati in Z:

 1. 2x = 128

 2. 2x+6 = 256

 3. 2∙7x = 98

 4. x5 = 1024

 5. 2x + 2x+1+ 2x+2 = 448; i) (-5)x + (-5)x+1 + (-5)x+2 = 525

 6. [1+(1+2+22+23+……..+22005+22006)]∙x=(21005)2:23Rezolvati in Z:

 1. |x| = 6

 2. |x - 3| = 4

 3. |x + 5| = 6

 4. |4x - 5| = -3

 5. |2x + 6| + |x - 3| = 0

 6. | x – 4 - |2x + 4|| = 6Să se rezolve în ZxZ ecuaţiile:

 1. x × y = 5

 2. (x - 1)(y + 2) = 3

 3. x + y = xy

 4. (2x - 1)(y + 5) = 3

 5. (x + 1)(y + 3) = 4

 6. (x - 3)(y + 4) = -7

 7. x2 + 6x + 5 = 0

 8. xy + 3x – y = 8

 9. xy - 5x + y = 5Aflaţi cel mai mic număr natural a pentru care următoarele ecuaţii au soluţii în Z:

 1. 4x – 2 = x + a

 2. 1 – x – (1 – 3x) = 3a + 5

 3. 3x – 2 = 1 –(2xa)Fie ecuaţia: (2m +1)∙x – 4m +3 = 0.

 1. Determinaţi m∈Z astfel încăt ecuaţia să admită soluţii în Z.

 2. Pentru ce valori, numere întregi ale lui m, soluţiile ecuaţiei sunt numere întregi şi x ∈[0; 2]?Rezolvaţi în Z: [image]Să se rezolve în [image] ecuaţia: [image].Aflaţi x, y numere întregi pentru a avea: 4x2 + xy + y = 2003.Rezolvaţi în ZxZ ecuaţia: x²y - xy² - 3xy - 4x + 4y + 12 = 0Sǎ se rezolve în ZxZ ecuaţia: a2 + b2 +7(b-a)=54Determinaţi numerele întregi x şi y astfel încât: [image].