Aflaţi:

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

O suprafaţă de 1620 ha a fost repartizata astfel: pentru grâu 1/5 din suprafaţă, pentru porumb 1/4 din suprafaţă, pentru orz 1/3 din suprafaţă, iar restul pentru cartofi. Aflaţi suprafeţele destinate fiecărei culturi.Un număr de 3384 volume au fost repartizate la patru biblioteci astfel: 1/2 din volume pentru prima bibliotecă, 1/4 din volume pentru a doua bibliotecă, 1/9 din volume pentru a treia bibliotecă, iar restul pentru a patra bibliotecă. Aflaţi numărul de volume primite de fiecare bibliotecă. O distanţă de 432 km a fost parcursă în trei zile astfel: în prima zi 5/9 din distanţă, a doua zi 5/12 din distanţă, iar a treia zi restul. Aflaţi ce distanţă a fost parcursă zilnic.De la un depozit s-a transportat o cantitate de 3210 t la cinci magazine astfel: la primul magazin 4/15 din cantitate, la al doilea 3/11 din rest, la al treilea 1/4 din noul rest, la al patrulea ½ din noul rest, iar la ultimul, restul de marfă din depozit. Ce cantitate a primit fiecare depozit?Un magazin a vândut o cantitate de făină astfel: în prima zi 1/5 din cantitate, a doua zi ¼ din cantitate, a treia zi 1/3 din cantitate, iar a patra zi restul de 351 kg. Aflaţi cantitatea totala de făină şi cât s-a vândut zilnic.Patru muncitori au produs un număr de piese. Primul a produs 1/9 din numărul pieselor, al doilea 1/4 din numărul pieselor, al treilea 1/2 din numărul pieselor, iar al patrulea restul de 470 piese. Aflaţi numărul pieselor produse de fiecare muncitor.Un autoturism a parcurs o distanţă în trei zile astfel: în prima zi 5/9 din distanţă, a doua zi 5/12 din distanţă, iar a treia zi restul de 12 km. Aflaţi lungimea drumului şi distanţele parcurse zilnic.Un autoturism a parcurs în trei zile o anumită distanţă. În prima zi1/4 din distanţă, a doua zi 4/9 din rest, iar a treia zi restul de 60 km. Aflaţi distanţa parcursă zilnic.O fermă a semănat întreaga suprafaţă pe care o are astfel: cu grâu 4/15 din suprafaţă, cu porumb 3/11 din rest, cu sfeclă 1/4 din noul rest, cu orz ½ din ultimul rest, iar cu trifoi restul de 642 ha. Ce suprafaţă are ferma şi cât revine fiecărei culturi?Cinci tractorişti au arat o anumită suprafaţă astfel: primul a arat 1/9 din suprafaţă, al doilea ¼ din rest, al treilea 1/3 din noul rest, al patrulea ½ din noul rest, iar al cincilea restul de 88 ha. Câte ha au arat cei cinci tractorişti?De la un depozit s-au transportat la patru magazine o cantitate de marfă. La primul magazin s-au dus 1/6 din cantitate, la al doilea 5/12 din rest, la al treilea 3/7 din noul rest, iar la ultimul magazin restul de 200 kg. Ce cantitate era în depozit şi cât a primit fiecare magazin?