Stabiliţi dacă următoarele fracţii sunt echivalente: [image]Stabiliţi care din următoarele propoziţii sunt adevărate: a) [image]=[image] ; b) [image]=[image] ; c) [image]=[image]  Alegeţi o pereche de fracţii echivalente din şirul [image], [image], [image], [image], [image].Aflaţi x astfel încât următoarele fracţii să fie echivalente:

a) [image]; [image] b) [image]; [image]

c) [image]; [image] d) [image]; [image]

e) [image]; [image] f) [image]; [image] ; [image] x, y ÎNScrieţi câte trei fracţii echivalente cu fracţiile următoare:

[image]Determinăţi valorile naturale ale lui x, pentru care următoarele fracţii sunt echivalente:

[image] .Determinaţi valorile naturale ale lui x pentru care:

[image] [image]Scrieţi toate fracţiile de forma [image] care sunt echivalente cu:

[image] [image]Scrieţi toate fracţiile cu numitorul divizor al lui 66 si care sunt echivalente cu: [image]Determinaţi valorile naturale ale lui x, pentru care fracţia [image]este echivalenta cu:

[image]Aflaţi o fracţie echivalentă cu [image], ştiind că numărătorul şi numitorul sunt numere naturale consecutive.Găsiţi o fracţie echivalentă cu o fracţie echiunitară, numitorul fiind cel mai mic număr prim de trei cifre.Arătaţi că dacă fracţiile [image]şi [image]sunt echivalente, atunci ambele sunt echiunitare.Se dau mulţimile A={[image][image]=[image]} şi B={[image][image]=[image]}. Arătaţi că AUB=A∩B.Scrieţi o fracţie de forma [image], echivalentă cu [image], numărătorul şi numitorul fiind multipli de 36.Fie fracţia [image]. După ce din numărător s-a scăzut un număr natural, iar la numitor s-a adunat acelaşi număr,s-a obţinut o fracţie echivalentă cu [image]. Aflaţi acel număr necunoscut.Aflaţi x, y ∈ N astfel încât [image] = [image] = 5.Găsiţi toate perechile de numere naturale a şi b care verifică egalitatea [image]=[image]