Să se demostreze ca fracţia [image] este ireductibilă.Să se arate că fracţiile[image]şi [image]sunt ireductibile.Pentru ce valori ale lui a fracţia[image]se poate simplifica.Să se determine x astfel incât fracţiile[image] şi [image] să fie reductibile.Să se simplifice fracţia[image]Determinaţi valorile naturale ale lui n pentru care următoarele fracţii:

  1. [image]

  2. [image]

  3. [image]

  4. [image]


să fie ireductibile şi supraunitare.