Alegeţi fracţiile subunitare din mulţimea de mai jos:

A = {[image]; [image]; [image]; [image]; [image]; [image]; [image]; [image]; [image]}.Se dă şirul de fracţii: [image]

Alegeţi fracţiile:

 1. Subunitare

 2. Echiunitare

 3. SupraunitarePrecizaţi dacă următoarele fracţii sunt supraunitare, echiunitare sau subunitare: a) [image] b)[image] c) [image] d) [image] e) [image] f) [image]Cercetaţi ce tip de fracţie este fiecare din următoarele (subunitară, echiunitară sau supraunitară):

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image]

 4. [image]Găsiţi valoarea de adevăr a propoziţiei: “fracţia [image] nu este subunitară”.Cât trebuie scăzut din numitorul fracţiei [image], astfel încât fracţia obţinută să fie echiunitară?Fie A = {1, 2, 4, 5} şi B = {3, 5, 6}. Determinaţi:

[image]Determinaţi numărul natural x pentru care fiecare din fracţiile următoare sunt supraunitare: [image]Determinaţi numerele naturale x pentru care fiecare din fracţiile următoare sunt subunitare: [image]Determinaţi numerele naturale x şi y pentru care fracţiile următoare sunt echiunitare:

[image]Determinaţi numerele naturale x pentru care fracţia: [image] să fie:

 1. cel mult egala cu 1;

 2. cel puţin egala cu 1.Să se determine n natural astfel incât fractia [image] să fie echiunitară. Aflaţi toate perechile de numere prime a şi b, astfel încât fracţia [image] să fie echiunitară.Aflaţi n∈N pentru care fracţia este echiunitară:

[image]Aflaţi n∈N pentru care fracţia [image]

 1. este echiunitară

 2. este subunitară

 3. este supraunitarăScrieţi toate fracţiile supraunitare, care au numărătorul 16 şi numitorul par.Se consideră o fracţie echiunitară de forma [image]. Calculaţi x² + y³.Ştiind că fracţia [image] este echiunitară, aflaţi x şi apoi stabiliţi cum este fracţia [image].Se dau mulţimile A = {[image][image]este subunitară} şi B = {[image][image]este supraunitară}. Aflaţi: AUB, A∩B, A−B, B−A.Scrieţi toate fracţiile subunitare care au numitorul cub pefect de două cifre şi numărătorul pătrat perfect de două cifre.Stabiliţi dacă există aÎN pentru care fracţia [image] să fie echiunitară.Scrieţi toate fracţiile supraunitare de forma [image], numărătorul fiind divizibil cu 36 şi numitorul cu 25.Aflaţi o fracţie al cărei numărător este egal cu dublul numitorului, ştiind că dacă la numărător scădem 195, iar din numitor adunăm 95, fracţia devine echiunitară.Fie mulţimile A={[image]x[image]100} şi B={[image]50[image]x[image]150}. Câte fracţii subunitare se pot construi, având numitorul din A şi numărătorul din B?Care este cea mai mare fracţie de forma [image] unde 23ab este multiplu de 6 iar x1 este pătrat perfect.