Să se transforme fracţiile ordinare în fracţii zecimale.

[image]

[image]

[image]Să se transforme fracţiile zecimale în fracţii ordinare:

0,42; 0,346; 2,231; 0,0056; 0,0001; 2,201; 5,02;Să se scrie în ordine crescătoare fracţiile:

0,2; 0,0(2); 0,(2);

2,05; 2,0(4); 2,(04);

0,(42); 0,42; 0,0(42); 0,0(42);

4,55 ; 45; 45,5; 0,45; 4,(5); 4,(45); 455;

0,98; 9,8; 8,89; 9,(8); 9,9(8); 99; 89; 0,089;Să se scrie sub formă de fracţie ireductibilă:

2,25; 0.035; 0,45; 11,22; 2,1(3); 0,(6); 2,(3);Calculati:

2,5+4,2-1,9=

16-1,6+0,16=

0,12+6-3,8=

19,3-4,9-0,24=

7+0,05-3,25=

6,4-2,8+3,7=

6,6+0,4-1,9=

4,12-3+1,6=

2,3×0,5:0,2=

4,5:0,02×3=

18:0,3×4,2=

8,15:5×0,06=

7,25:2,5×6=

23,4×0,2:0,01=

2,6:5×0,1=

0,37:0,5×4=

3,7+0,25:0,2=

12-5,6×0,5=

0,6+3,7:2=

3,2-1,5×2=

14,3-5,6×0,3=

8+3,4×5=

2,5:0,4-3,7=

19,3-3:2=Calculati:

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]Calculati:

4,5+2×(3,6-1,5)=

6,3-0,1×(4,2-3,6)=

7-0,3:(1,6-0,8)=

2,6+2,8:(4,1-3,7)=

(5,6+1,2):0,2+2,5=

(3,8-1,9):0,4-1,2=

(3,5:0,5-1,2)×3-0,5=

(6,7+2,3:0,2):2+3,1=

15-(8,3-2,6:4):10=

0,03+(2,4:2-3,5×0,2):0,1=

(3,8-1,5:0,5)×0,1+16=

6,2-(7,3+2,2):2=Calculati:

(2,7-2,5)2×10+5,6:0,4=

(0,32+0,23):0,01+4,5:0,3=

1,44:1,2+(3,1-2,8)2=

(4,3-1,2×3)2×10+2,7:0,9=

0,2×[3,4-0,13:(2,9-1,6)]=

[6,2-(7,3+2,2):2]:0,14=

35:[1,5+(2,6-1,8):0,4]=

[10-1,6:(4,3-3,5)]×0,14=

0,7:[(3,9-2,8):0,1-6]=Calculati:

10×{0,1+0,2×[4+3,5:(4-3,5)]}=

{2,4-0,1×[6,25-(2-1,4):4]}:0,1=

0,1×{3+0,3:[4+0,4:(5-4,8)]}=

{3,6+[6,4+(3,6+6,4):0,2]}×0,05=

{2,88:1,2+4,5·[2,4·3,9-0,4:(6,3 - 3,51:2,7)]}=

0,14 × [2,75 + (3,46 + 0,52 – 6:5):0,1]=

[image]=

[image]=

[image]=

[image]=

[image]=Calculați:

0,13=

0,22=

0,33=

0,53=

2,71=

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]Scrieți ca o singură putere:

0,32×0,34=

0,025×0,027=

3,55×3,57×3,5=

5,758×5,75×5,750=

2,83×2,85=

0,97×0,96=

0,035:0,03=

2,175:2,173:2,172=

(0,923)4=

(8,55)0=

[(2,32)3]4=

(1,54×1,53)2=

0,24×0,54=

2,53×0,43 =

0,84×1,254=

0,89:0,28=

(2,45)2:(2,43×2,47)=

0,36×(0,38:0,36)2=

(0,75)6:(0,72)14=Calculați:

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]Calculați:

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image]

 4. [image]

 5. [image]

 6. [image]

 7. [image]Să se gasească x ştiind că:

 1. [image]

 2. 0[image]

 3. [image]

 4. [image]Se ştie că a = 5,76 : 2,4 – 0,144 : 1,2 şi b = 3,24 : 1,8 – 0,30. Să se calculeze (a+b)2; (a-b)2; a2+b2 .Se ştie că a = 5,76 : 2,4 – 0,144 : 1,2 şi b = 3,24 : 1,8 – 0,30. Să se calculeze (a+b)2; (a-b)2; a2+b2 .Să se împartă numărul 4,6 în două părţi, aşa fel ca o treime a părţii întâi să întreacă cu doi o şeptime a părţii a doua.Suma a două numere este 6,4. Împărţind numărul mai mare la cel mai mic, obţinem câtul 3 şi restul 4. Să se găsească cele două numere.Diferenţa a două numere este 0,35. Împărţind numărul cel mare la cel mic, obţinem câtul 4 şi rstul 2. Să se găsească cele două numere.O persoană cumpără de la un magazin 38 kg marfă şi anume: făină cu 10 lei kg şi mălai cu 3,5 lei kg, plătind pentru făină cu 110 lei mai mult decât pentru mălai. Ce cantitate din fiecare fel a cumpărat?Maria are 20,4 lei. După ce îi dă surorii ei 6,7 lei primeşte de la mama încă 3 lei iar apoi îşi cumpără 3 caiete a 1,5 lei fiecare. Aflaţi suma care îi rămâne Mariei.Amalia cumpără 3 caiete a 1,2 lei fiecare, 6 creioane a 0,5 lei fiecare şi un penar care costă 6,7 lei. Aflaţi suma pe care o plăteşte Amalia.Bunica are 31 lei pe care îi împarte nepoţilor astfel: lui Darian îi dă 7,5 lei, Mădălinei de două ori mai mult decât lui Darian iar Denisei restul. Aflaţi ce sumă primesc Mădălina şi Denisa.Un turist are de parcurs cu bicicleta 200 km în trei zile. În prima zi parcurge un sfert din distanţă, a doua zi de 2,5 ori mai mult iar în a treia zi cât i-a rămas. Aflaţi cât a parcurs turistul în cele trei zile.Într-un depozit se aduc fructe astfel: 120,5 kg mere, de două ori mai multe banana decât mere şi de 10 ori mai puţine mandarine decât banane. Aflaţi cantitatea totală de fructe.Suma a două numere este 113,4; află cele două numere ştiind că fiecare număr este format din cifre consecutive .Cu 11 ani ȋn urmă, vârsta fiicei era egală cu cu 0,(3) din vârsta mamei, iar peste 2 ani vârsta fiicei va fi 0,5 din vârsta pe care o avea mama. Câți ani are fiecare ȋn prezent ?Un elev şi-a propus să rezolve 300 de probleme de matematică, antrenându-se pentru olimpiada locală de matematică. Câte probleme mai are de rezolvat, ştiind că a rezolvat mai mult de jumătate dintre ele, şi că 0,56 din 1,75 din numărul problemelor rezolvate nu depăşeşte 0,6 din 1,7 din numărul problemelor nerezolvate.Rezolvați Ecuațiile:

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image]

 4. [image]

 5. [image]

 6. [image]

 7. [image]Scrie următoarele sume sub formă de numere zecimale:

 1. 2011+[image]=

 2. [image]=Determină numărul natural n pentru care [image]= 12,345Un număr zecimal are partea ȋntreagă lipsă, iar partea zecimală este formată cu cifrele 0; 1; 2; 3 aşezate ȋn fel şi chip . Câte numere zecimale ȋndeplinesc condițiile din enunț? Care sunt acelea?Află cele mai mici numere naturale n pentru care fracția [image] se transformă ȋn:

 1. Fracție zecimală finită;

 2. Fracție zecimală periodică simplă;

 3. Fracție zecimală periodică mixtă.Află suma primelor 30 zecimale ale numărului [image]Dacă a < [image], determină primele 6 zecimale ale lui a.Se consideră numărul A = 1∙2 + 2∙ 3 ∙ 4 + 4∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 +... . Care este cifra zecimilor dacă ȋmparțim numărul A la 10?Care este fracția zecimală ȋn care se transformă fracția ordinară [image] ?Află a, b, c, d, e ÎN, ştiind că : [image] = [image].Află cel mai mic număr natural pentru care [image]se transformă ȋn fracție zecimală finită.Află ultimile două cifre nenule ale numărului zecimal rezultat din fracția [image]Află ultimile două cifre nenule ale numarului zecimal echivalent cu fractia [image]Află a+ b + c ştiind că : [image] = 2Află cifrele a, b ştiind că: [image] NAflă x - y ştiind că [image] = 8 ∙ 0,(1)Află cifrele x, y, z, ȋn baza 10, ştiind că : [image] = [image]Află suma S = 0,5 + 0,95 + 0,995 + 0,9995 +…+ 0,999……..95 ; ultimul termen având 2011 zecimale.