Fie f : {-2; -1; 0; 1; 2}→A, f(x) = -2x + 1, unde A = {x∊Z | |x|≤ 6}. Se cere:

 1. Demonstraţi că f este funcţie.

 2. Demonstraţi că {m ∊ R|(m, m + 4) ∊ Gf} = {-1}.

 3. Demonstraţi că {m ∊ R|(m + 1, 4m – 5) ∊ Gf} = Æ;

 4. Determinaţi m ∊ R pentru care (-2, m2 + m - 1) ∊ Gf.Fie f : R→R, f(x) = 2 – 3x. Calculaţi f(1) + f(2) + …+ f(10).Fie funcţia f : R→R, f(x) = 2x - 6.

 1. Determinaţi m ∊ R astfel încât 2f(m) = 3 - f(m).

 2. Aflaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei şi axele de coordonate.

 3. Fie n = f(-10) + f(-9) + f(-8) +…….+f(10). Arătaţi că n este divizibil cu 9.Fie funcţia f : R→R, f(x)= 5x - 2.

 1. Reprezentaţi grafic funcţia într-un sistem de axe xOy.

 2. Rezolvaţi în R ecuaţia f(a)+f(a+1)=f(a-2)

 3. Calculaţi suma S=f(1)+f(2)+...+f(50)Se dă funcția f  : R→R, f(x) = ax + b, unde a și b sunt numere reale.

 1. Arătați că f(1) + f(4) = f(2) + f(3).

 2. Pentru a = 2 si b = -4, reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de axe perpendiculare xOy.

 3. Pentru a = 2 si b = -4, aflați valorile numărului real m, știind că punctul M(2m+1; m2 + 1) se află pe graficul funcției f.Fie funcția f : R→R, f(x) = 3x + 6.

 1. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2f(x) – f(0) = f(-2).

 2. Reprezentaţi grafic funcţia într-un sistem de axe perpendiculare xOy.

 3. Calculaţi valoarea sumei S = f(0) + f(2) + f(4) +…+ f(32).Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie a graficelor funcţiilor f, g : R→R, f(x) = x - 3, g(x) = f(2x – 3).Fie f : [0 ; |∞)→R, f(x) = 3x + 1.

 1. Calculaţi f(0) + f(1) + f(2) +…….+ f(2009).

 2. Arătaţi că oricare ar fi numerele naturale m şi n avem [image]

 3. Rezolvaţi în R ecuaţia 2f(x) + 1 = 18.Fie funcţia f : R→R, f(x) = (3m+2)x - 4m, m∈R.

 1. Determinaţi numărul real m astfel încât punctul A(2, -4) să aparţină graficului funcţiei.

 2. Pentru m = -4, determinaţi coordonatele punctului B de pe graficul funcţiei f, ce are abscisa cu 6 mai mare decât ordonata.Determinaţi expresia funcţiei f : R→R ştiind că:

 1. f(x + 2) = 3x + 1;

 2. f(2x - 4) = -2x – 2;

 3. f(-x + 3) = 5x + 2;

 4. f(0) + f(x) = 2x + 6 şi f(1) + f(2) = 12;

 5. f(-1) + 2f(2) = 18 şi f(1) - f(-1) = 2;

 6. f(2x) + f(x) = 6x şi f(x + 1) + f(x - 1) = 4x.Fie funcţia f : R→R, f(x) = 2x - 4.Rezolvaţi ecuaţiile şi inecuaţiile:

 1. f(x) = 7;

 2. 3f(x) - 5x = 1;

 3. f(3x - 1) - 6x – 2 = x;

 4. f(3x) + 2f(x + 2) = 10.

 5. f(x) < 2;

 6. f(x) – 5 ³ x;

 7. 4f(x) - f(x + 1) ³ 0.Determinaţi mulţimile de mai jos unde f : R→R f(x) = x - 4

[image]Reprezentaţi grafic funcţia g(x) = f(x+3), ştiind că f(x) = 2x - 1, f, g : R→R, sunt funcţii liniare.Fie funcţiile f : R→R, f(x) = 2x - 4 şi g : R→R, g(x)= -x + 5.

 1. Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficelor celor două funcţii.

 2. Calculaţi aria şi perimetrul patrulaterului determinat de graficele celor două funcţii şi axele de coordonate.

 3. Dacă A este punctul de intersecţie al graficului funcţiei f cu axa Oy, determinaţi distanţa de la punctul A la graficul funcţiei g.Fie f : R→R, f(x) = x - 1. Determinaţi x natural pentru care [image]Fie f : R→R, f(x) = (2 - √5)x +√5. Determinaţi valorile raţionale a şi b pentru care

f(a) = b + b[image].Se consideră funcţia f : R→R, f(x) = 3x + 1. arătaţi că oricare ar fi numerele reale a şi b:

[image]

[image]

Dacă ab, atunci f(a) ≤ f(b)Să se arate că elementele mulțimii A = {(x, y) | (x, y) ∈ ZxZ; 2xy - 6x + y – 5 = 0} aparțin graficului funcției f : R→R, f(2x + 1) = 8x - 1.Să se determine f : R→R, știind că 2f(x) - 3f(-x) = 3|-x| - 1 xR și să se reprezinte grafic.Fie funcția f: R→R, f(x) = 2x + 1

 1. Calculați f(√2) f(√2 – 1)

 2. Reprezentați grafic funcția f intr-un sistem de axe perpendiculare xOy 3. Aratați că pentru orice n∊N*, numărul[image]este natural.Determinaţi funcţiile f : R→R şi g : R→R ştiind că:

 1. f(x + 1) + 3×g(x - 1) = 13x – 12 – g(1); 3×f(x+1) - 2×g(x-1) = f(3) + 8, oricare ar fi x∈R.

 2. Pentru funcţiile determinate la punctul a., aflaţi raportul dintre aria cuprinsă între graficele funcţiilor şi axa absciselor şi aria cuprinsă între graficele funcţiilor şi axa ordonatelor.Se consideră funcţia f :R→R, f(x) = x + 4. Determinaţi distanţa de la punctul M(2 ; 3) la graficul acestei funcţii.Fie functiile Fie f, g : R→R, f(x) = x√3 + √3; g(x) = - x√3 +√3.

 1. Care este punctul de intersecţie al graficelor celor două funcţii?

 2. Calculaţi aria cuprinsă intre graficele funcţiilor f, g şi axa Ox.Fie funcţile f, g : R→R f(x) = ax + b; g(x) = x - b

 1. Determinaţi cele două funcţii astfel încât A(1;2) ∊ Gf, B(1;-4) ∊ Gf, .

 2. Ştiind că a = -3 şi b = 5, determinaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficului funcţiei [image] cu axa absciselor.

 3. Ştiind că a = -3 şi b = 5 , determinaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficului funcţiei [image] cu axa ordonatelor.

 4. Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie al celor două grafice de funcţii.

 5. Calculaţi aria triunghiului format de graficul funcţiei [image] cu axele de coordonate .Fie funcţia f : R→R descrisă de f(x) = 2x + a;

 1. Aflaţi a ştiind că A(2; 1)∈Gf

 2. Pentru a = -3 reprezentaţi graficul funcţiei;

 3. Pentru a = - 3 aflaţi x∈R astfel încât [image].Fie funcţia f : R→R, f(x) = (1-√3)x + √3.

 1. Calculaţi f(√3)

 2. Rezolvaţi în R inecuaţia 1- f(x) > 0.

 3. Determinaţi coordonatele punctului M care aparţine graficului funcţiei f ştiind că acest punct are coordonatele egale.Fie f : R→R, f(x) = ax +√2, a ∊ Q*. Arătaţi ca f(a√2 – 2√2) ≥ 0.

Fie f : (-2, ∞)→R, f(x) = ax + 2a.

 1. Determinaţi a ∈ R, ştiind că M( a; -1) ∈ Gf;

 2. Pentru a = -1, reprezentati grafic funcţia f;

 3. Pentru a = -1, aflaţi b ∈ R, ştiind că |f(b)| = 5.Fie f : R→R, f(x) = 2010x – 2011. Demonstraţi că există un singur punct situat pe graficul f, la care coordonatele sunt numere opuse.

Functia f : R→R verifica relatia f(2x+1)-f(2x-1)=4x pentru orice x∈R.

 1. Stiind ca f(-1)=0, determinate f(1) şi f(2005).

 2. Arătați că funcția f : R→R, [image] verifica relatia data.Fie funcţia f:R→R, f(x)=ax+b

 1. Determinaţi a,b∈R ştiind că graficul funcţiei trece prin punctele A(1, -2) şi B(3, 6).

 2. Pentru a=4 şi b= -6 determinaţi funcţia g:R→R, g(x)=f(-x+2).

 3. Reprezentaţi grafic funcţiile f şi g în acelaşi sistem de axe ortogonale şi determinaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficelor celor două funcţii.

 4. Calculaţi aria triunghiului determinat de graficele celor două funcţii şi axa ordonatelor.Fie functia f :R → R, f(x) = x + 1.

 1. Reprezentati grafic functia f intr-un sistem de axe perpendiculare x0y

 2. Aratati ca numarul N = 2007 + 2[f(0) + f(1) + f(2) + … + f(2005)] este patrat perfect

 3. Fiind date punctele A(1 ; 2) si B(-2 ; -1), determinati coordonatele punctului M situat pe axa 0y pentru care suma lungimilor MA si MB este minima.Fie f : R→R, cu proprietatea f(x·y)=f(x)+f(y). Să se calculeze f(2007).Se considera functia [image].

 1. Aratati ca punctual M (1, 3) apartine graficului functiei f.

 2. Rezolvati in R inecuatia f(x) – 3 ≤ 0

 3. Determinati numerele rationale m si n pentru care punctul P(m; n - n√ 10) apartine graficului functiei f.Fie f : R →R f(x) = 2x + b

 1. Determinaţi funcţia f dacă punctul M(2;12)∈Gf.

 2. Dacă b = 8, construiţi graficul funcţiei f.

 3. Aflaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei f, graficul funcţiei g(x) = x + 2,şi axa Oy. Aflaţi suma S = f(1) + f(2) + … + f(100).

 4. Determinaţi n număr natural astfel încât g(1) + g(2) + g(3) + … + g(n) = 150