Teorema împărţirii cu rest :

Oricare ar fi numerele naturale a şi b cu b ≠ 0, există şi sunt unice două numere c şi r astfel încât a = bc + r unde r < b.

a - deîmpărţit

b - împărţitor

c - cât

r - rest.

Dacă restul este 0 spunem că avem împħrţire exactă.