InecuatiiScrieţi şi apoi figuraţi pe axă mulţimea soluţiilor.

 1. 2x-1 ≤ 9, x∊N*

 2. x +3³ –1, x∊N

 3. x + 5 ≤ 32, x∊NCare dintre urmatoarele grafice reprezinta solutia inecuatiei

0.5 - 0.75x<5/6

[image]Rezolvati urmatoarele inecuatii si reprezentati pe axa multimea solutiilor

 1. -3x + 2x ≤ 6

[image]

 1. 0 < n – 1 + 6

[image]Identificati solutia corecta pentru fiecare din inecuatiile de mai jos:

6 + 2x ≤ 12 + 8x -3x

[image]

-7p – 8 ≤ 6(1-2p) +1

[image]

-30 +5y > 4(6 + 8x)

[image]

38 + 5x > 7( x +4 )

[image]Identificati solutia corecta pentru fiecare din inecuatiile de mai jos:

|x – 3|>3

[image]

| - 5g| >20

[image]

|1 + x|<8

[image]

|7u|≤42

[image]Scrie o inecuatie pentru fiecare din graficele de mai jos:

[image]

[image]

[image]Care dintre urmatoarele grafice reprezinta solutia inecuatiei 2x-y<10?

[image]Demonstraţi că:

 1. 2+3(x–4) < x –3 ⇔ x∈{0, 1, 2, 3}

 2. 4(x–1) –5 ³ –7 ⇔ x∈N*

 3. 5x–5(x–2) ≤ 0 ⇔ x∈ÆDeterminaţi elementele mulţimilor:

 1. A={x∊N ï 2x +1≤ [image]}

 2. B={x∊Z ï –2< 2x < 4}

 3. C={x∈Z*ï –3 ≤ x < 2}

 4. D={x∈N ï 5(x+1) + 6 ≤ 11}

 5. E={x∈Z ï 2(x + 2) ≤ 5(x -1)}Să se rezolve in mulţimea numerelor naturale: 

X+7<11

4x<28

5x+3<18

4x+2<10

4x:2<6

3x⋅3<18

10 x:5<8

5x<30

6x+1<31

(4+x):2<4

(2+x)⋅2<10

(2x+4):3<6

(7x+3)⋅2<34

(5x+3):3<6

(5+x)⋅3<9

2x+1<21

(3x+4)<13

(x+2)⋅2+3<x+10

3⋅(x+1)+4<x+11

3(x-1)-3<2x+14Să se rezolve in mulţimea numerelor naturale:

4(x+2)-5<2x+13

6(x-2)+13<3x+16

5(x+2)+2<x+28

3x+4<2(x+3)-1

4x+1<2(x+5)-1

3x+8<2(x+7)-1

6x-1<3(x+5)+2

5x-9<3(x-3)+10

7x-4<2(x+8)

2(x+3)+4(x+3)<36

8(x+5)-4(x+5)<28

5(x-3)+4(x-3)<27

(x+2)+4(x+2)<30

2(x-2)+4(x-2)<12

8(x-1)-3(x-1)<5

13x-6x+2(x+7)<14

12x-4x-6<7(x+3)-25

4(x+12)-2x<x+56

24x-17x+15<3(x+7)+2x

5(2x+6)+3<8x+41

2(4+x)-7<18-3xRezolvaţi inecuaţiile:

3x > 9x+8

x-3>-3x+3

2x>6x+4

5x-3> 1+x

5≤x+6<11

[image]

0,5 x +1 > 2,5

7x-2(1-x) > 13x-8

2(2x-3) < 5-[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

3( x+1)( x-1) + (x+2)2 > ( 2x-1)2

(x – 1)2 – 2( x + 2 ) ≤ ( x – 3 )·( x + 3 )

(8x+2)(3x-4)-(4x-7)(6x+6)>18

(x+5)(4x-5)-(x-1)(4x-3)=368

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]Rezolvaţi in R inecuaţia:

 1. [image].

 2. 6x +2(9 – 2x) < x +23 – 3(x -5 )

 3. 17x + 3(3x – 8 ) ≤ 6( 2x -1) – 5(5x+8)

 4. 15( x+2) – 4(2x+3)≥ 6(2x +7 ) – 5(x+8)Rezolvaţi în R inecuaţia (x – 2)2 + (x – 1)(x + 1) ≤ (x – 5)2 + (x – 2)(x + 2) – 6.Rezolvaţi în N inecuaţia: 4(x-1)-5≤ -7.Determinaţi numele reale x pentru care : |x-8|<4.Rezolvaţi :

 1. |x – 2|∙(5 - |x + 1|)>0

 2. (x2 + x + 2)[3(x – 5) – 5 (x – 1)]≤0