Ecuatii MatricealeSă se rezolve ecuaţia matriceală [image].Să se rezolve ecuaţia matriceală [image].Aflaţi matricea X astfel încât: X[image].Rezolvaţi în [image]ecuaţia:

[image] X = [image]Să se determine x, yR pentru care are loc :[image].Să se rezolve ecuaţia matriceală [image].Să se rezolve ecuaţia matriceală [image] .Se consideră matricele [image]şi [image].

 1. Să se verifice că A2 = 2I2.

 2. Să se determine x ∊ R astfel încât det(A – xI2) = 0.

 3. Să se rezolve în M2(R) ecuaţia AX = XA.În M3(Z8) se consideră matricele[image][image][image]. Se notează X2 = X∙X, pentru oricare X∊ M3(Z8).

 1. Să se arate că [image].

 2. Să se rezolve ecuaţia matriceală[image], unde[image].

 3. Să se calculeze [image].Să se rezolve ecuaţia [image].Fie A = [image] si B = [image] . Determinati x şi y astfel incit AB = BA.Fie B = [image] .Determinati x şi y astfel ȋncât B2 + B = [image] .Fie A = [image]. Determinaţi x şi y astfel ȋncât A + At = [image] .Să se determine matricea XM2(R) astfel incit [image]X = I2 .Sa se determine XM2(R) astfel ȋncât X2 = [image] .Fie [image]rezolvaţi ecuaţia: Tr(A) = 0.Determinaţi numerele reale: x, y, z şi t dacă: [image].Determinaţi numerele reale a, b, x, y pentru care are loc egalitatea:

[image]=[image].Fie matricele A = [image] şi B = [image]. Să se determine x, y, zR astfel ȋncât AB = I2.Fie A = [image]. Sa se determine XM3(R) astfel ȋncât să avem: XA = AX şi X2 = X tX = I3.Să se determine matricea [image]M2(R) astfel încât A2 – 4A + 3I2 = O2.Se consideră matricea [image], unde xR

 1. Să se verifice egalitatea [image].

 2. Să se determine numărul real x astfel încât [image].Determină matricea [image] dacă: [image]Să se determine x, y, R, ştiind că: 2[image] + 3[image]=[image].Să se determine numerele reale: x, y, z, t, astfel încât să aibă loc egalităţile:

 1. [image]=[image]

 2. [image]=I3

 3. [image]=[image].Determinaţi matricea X∊M2,3(R), astfel încât: i[image] + 5X = 2i[image].Aflaţi matricea X∊M3 (R), care verifică egalitatea:[image]+[image].X = [image].Să se determine x, y, z, t astfel încât:

 1. [image] = I3

 2. [image]=[image].Să se determine x, y, zR, astfel încât următoarele matrice, să fie egale cu I3

 1. [image]

 2. [image].Considerăm matricele : A =[image]; B = [image]; C = [image]; Să se rezolve ecuaţiile matriceale:

 1. 2( X – A + B) = 3( X + 2 B – 3C)

 2. 3(X + B – C ) = - 2(X – 3B + 5A).Determinaţi XM3,4(Z), pentru care:

[image]-2X+3[image]=4[image].Determinaţi x, yR, astfel încât:[image][image] = [image].