Operatii cu MatriceSe consideră matricea: A=[image]; precizaţi:

 1. diagonala principală/secundară

 2. Tr(A);

 3. – A ;

 4. [image].Să se calculeze A + B unde [image] si [image]Calculează A – 5B dacă [image]şi [image]Calculati:

 1. [image][image]

 2. [image]

 3. [image]

 4. [image].Fie: A =[image], B = [image]; calculaţi: A +[image]; B +[image].Se consideră matricele: A = [image]; B = [image]; verificaţi că:

 1. [image] = A

 2. [image]=[image] +[image]

 3. [image]=[image][image];[image]=[image][image]

 4. Tr(A) = Tr([image]).Verificaţi, egalităţile: A(B + C) = AB + AC, (AB)C = A(BC), unde: A=[image] B=[image],C =[image].Să se calculeze [image] pentru:

 1. [image]

 2. [image]Fie [image]. Calculaţi [image].Fie: A=[image], B=[image], C=[image]; calculaţi: - 3A + 2B - 5 tC.Fie: A = [image], B = [image].

Calculaţi AB, BA, AB - BA,Tr(ABBA); deduceţi: ABBA ≠I3 .Se dau matricele: [image]şi [image].Să se calculeze A∙BB∙A.Dacă [image]. Verifică relaţia t(tA) = A.Fie matricele [image] [image]. Calculaţi

 1. 3A - B

 2. A + B

 3. BA, tB, Tr(B).Fie A = [image] si B = [image]. Sa se calculeze:

 1. 2A – 3B

 2. A2 , B2

 3. A2 +AB + BA + B2

 4. A2 + 2AB + B2.Se consideră matricele

[image], [image], [image]. Să se determine m, n, p astfel încât A + B = C.Determinaţi numerele reale a, b, x, y pentru care are loc egalitatea: [image]=[image]Determinaţi numerele reale a, b, x, y pentru care are loc egalitatea:

[image]=[image].Să se determine x, y ∊ R astfel încât să avem egalitate de matrice: [image].Fie [image]. Calculaţi A + B; 2A + 3B; A∙B; B2A2.Fie [image]. Să se determine A10.Să se calculeze An, nN* , unde: a) [image]; b) [image] .Se considera matricea A = [image] . Sa se calculeze An .Fie A = [image] şi B = AI3

 1. Calculaţi B2 si B3

 2. Calculati An , nN*Fie [image].Calculaţi f(A),unde [image].Fie [image].Calculaţi f(A),unde [image].Fie [image].Determinaţi An, n ≥ 2 şi [image].Fie [image].Calculaţi An, n≥2.Fie [image].Calculaţi [image].Fie[image].Calculaţi [image].Determinaţi matricea A ştiind că [image]Fie [image]; calculaţi: [image], dacă [image]Se consideră matricile:[image],[image]

 1. Să se verifice că: A + I2 = B.

 2. Să se arate că: A2 = O2

 3. Să se calculeze matricea B2.Se consideră matriecele[image] şi [image] în [image]

 1. Să se verifice că AB = BA

 2. Să se calculeze A2 + B2

 3. Să se arate că C4 = 54I2 unde C = A +B