Precizați gradul fiecarui monom(nedeterminata in Y): 2Y2; 6mYX; -4xY3; 6ZY10.Indicați coeficienții următoarelor monoame de nedeterminata X: -23XY; 23X2; 3acX.Se dă monomul A(X)=3X2. Calculați: A(1); A(-3); A([image]); A([image]); A(0,4).Scrieți monoamele opuse următoarelor monoame punindu-le sub formă canonică: 4X5X3X2(-2X); Y2X4 (-2Y3)X; 4XY•3XY; 20•XZ2ZX4Se dă F(X) = [image]X2. Calculați F(a) in cazul in care aÎ{[image]; [image]; [image]; [image]; [image]; [image]}.Aria unui trapez la care baza mică, baza mare și inălțimea sunt exprimate prin 2X, 3X și respectiv 6 se poate exprima sub forma de monom in nedeterminata X. Care este aria trapezului?Se dă funcția f : R⇾R unde f(x)=-3x2. Reprezentați graphic punctele de coordinate (a, f(a)) in cazul in care a ∈ {-1; 0; [image]; [image]; 1}.Se dă monomul M(X)=-3X. Aflați X astfel incât valoarea monomului M(x) să aparțină mulțimi {-15; -12; -6; 0; 1; 2; 3; 6; 18; 21}

www.problemedematematica.com