Să se scrie mulţimile enumerând elementele sale:

A = {x | x este un număr natural par mai mic decat 20}

B = {y | y ∈ N, y < 7}

C = {z | z∈ N* z ≤ 8}Să se scrie următoarele mulţimi enumerând elementele lor:

A = {x | x este o literă a cuvântului “patriot”}

B = {x | x ∈ A şi x este o vocala}

C = {x | x ∈ N, x + 6 = 9}

D = {x | x ∈ N, x – 3 < 2}

E = {x |x ∈ N*, x – 8 ≤ 2}

F = {x |x ∈ N, x < 5, x ≥ 1}

G = {y |y ∈ N, y2x, x ∈ D}

H = {z |z ∈ N, z = 2x + 1, x ∈ F}

J = {x |x ∈ N, x = y + 2z, y ∈ G, z ∈ H}Fie mulţimile A = {1, 2, 3, 4, 5} şi B = {2, 4}. Precizaţi valoarea de adevăr a fiecarei propoziţii:

3 ∈ A; 3 ∈ B; 0 ∈ B; 70 ∈ A; 3 + 4 ∈ A; 8 – 4 ∈ B; {1} ∈ A; A ⊂ B; B ⊂ A; B ⊂ A;

{1, 2} ⊂ A; 2 ⊂ B; {4} ⊂ B; Ø⊂A; Ø∈BSă se precizeze valoarea de adevăr a propoziţiilor:

{1, 2, 3} = {2, 3, 1}; {1, 3, 5} ≠ {1, 5, 3}; {1, 4, 6} ⊂ {1, 2, 4, 5, 6};Scrieţi relaţiile ce se pot stabili intre următoarele mulţimi:

A = {a, b, c, d}; B = {a, b}; C = {b, d}; D = {c, b}Fiind date mulţimile A = {1, 2, 3} şi B = {a, b, c, d, e}. Scrieţi toate submulţimile mulţimilor A şi B apoi determinaţi cardinalul fiecărei mulţimi.Să se determine cardinalul fiecarei dintre mulţimile următoare:

M = {x | x ∈ N, 2 < x < 10}

N = {x | x ∈ N, x < 9}Fie mulţimea A = {x ∈ N | 3 < x < 9}. Să se determine elementele mulţimilor:

B = {x ∈ A | x – 1 ∈ A}, C = {x ∈ A | x + 1 ∈ A} şi D = {x ∈ A | x – 1 ∈ A, x + 1 ∈ A}Dacă B = {0, 1, 2, 3, 4, 5} determinaţi mulţimea definită prin: A = {x | x = 3a - 2a + a, a∈B}Să se determine mulţimile:

A = {x ∈ N | x = 10 - n, n ∈ N}

B = {x ∈ N | x = n2, n este cifra}

C = {x ∈ N | x este divizor al lui 27}

D = {x ∈ N | x este multiplu a lui 5}

E = {x ∈ N | x2 < 100}Să se determine mulţimile:

A = {n ∈ N | (7-n)/3 ∈ N}

B = {n ∈ N | -13/(n+2) ∈ N}

C = {n ∈ N | (n+5)/(2n-3) ∈ Z}