Numere Complexe sub forma Algebrica


Sa se calculeze [image]Calculaţi [image]Fie numerele complexe [image] și. [image]. Să se calculeze: [image]; [image]și [image]Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:

 1. | 3 – 4i | = 5

 2. i 10 + i 12 = 2Calculati:

 1. z1= (4+5i) (1-2i), z2= (1+i)-2(1+2i)

 2. z3= (1+2i) + (3+i); z4=[image]

 3. z5= i237+1;Descompuneţi în factori în mulţimea C

 1. [image]

 2. [image]Determinaţi numărul complex z care verifică relaţia: [image]  Să se afle z∊C din [image]Calculaţi x, y ∊ R, astfel încât:

 1. (3x+i)(-2+yi) =1-2i

 2. (x+iy)(y+xi)=iSă se determine nr. x, y ∊ R dacă:

 1. [image]

 2. [image]Calculaţi:

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image]Arătaţi că numărul 1 - 2i este rădăcină a ecuaţiei [image]Arătaţi ca numărul [image] este real pentru orice valoare naturală a lui n.Să se determine x, y ∊ R, care verifică egalitatea:

 1. [image]= 1 – 3i

 2. (xi – y)2 = 6 – 8i + (x + y)2

 3. [image]= 1;

 4. [image] = 2

 5. (x + iy)2 = 8 + 6i.Fie [image], [image], [image]. Calculaţi:

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image]Calculaţi:

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image]Calculati[image].Calculati [image].Calculaţi: [image]Demonstraţi că dacă [image], atunci numărul [image] este imaginar Determinaţi numărul real m, pentru care are loc:

 1. (m + i )2 = 24 – 10i

 2. (2m + i )2 +2(m – i)2 = 21.Determinaţi numerele reale a, b dacă: [image]Demonstraţi că dacă z ∊ C* atunci:

 1. [image]

 2. [image]este imaginarDaca z ∊ C astfel încât [image], demonstraţi că [image]Dacă z2 + z + 1 =0, să se calculeze[image]Dacă z2 + z + 1 =0, să se calculeze [image] .Demonstraţi că [image]Aflaţi [image], astfel încât.

 1. [image]

 2. [image]Calculaţi:

 1. [image]

 2. [image]Arătaţi că, dacă [image], atunci z ∊ RDeterminaţi numărele x, y pentru care au loc:

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image].Arătaţi că dacă z ∊ C, astfel încât [image]<[image], atunci [image]<[image]Demonstraţi egalitătea: [image]Să se determine numerele reale x,y ştiind că:[image]Demonstraţi egalităţile:

 1. [image]

 2. [image]Fie [image]astfel încât [image]şi [image]. Arătaţi că [image]Fie [image] astfel încât [image] şi [image]. Arătaţi că

[image]Fie [image] astfel încât >[image] şi [image]. Arătaţi că [image]Fie z ∊ C -R. Demonstraţi că [image]Fie Z ∊ C astfel incat Re (Z) [image]5 si [image] ?Determinaţi z[image], cu proprietatea: z2 = [image]+ i[image]Determinaţi x, y reali, astfel încât: [image]- [image]= 1 – 3i.Determinaţi numerele reale x, y din egalitatea:[image]Pentru x ∊ R se defineşte numărul complex [image] Determinaţi x astfel încât: [image]Determinati α ∊ R a.i. [image] ∊ R Determinaţi m real astfel încât [image], să fie pur imaginar.Daca [image] sunt nr. complexe sa se arate ca [image] este pur imaginarDeterminaţi m real astfel încât [image] să fie real.Fie [image] şi numărul complex [image]. Să se determine mulţimea punctelor M(z) pentru care:

 1. Z este real.

 2. Z este pur imaginar. 3. [image]Fie [image]Calculaţi [image] şi [image].Fie [image]

 1. Să se arate că [image]şi [image]

 2. Să se arate că [image]

 3. Să se arate că [image]Calculaţi:

 1. [image]

 2. [image]Fie z ∈; C \ R. Demonstraţi că dacă [image]R, atunci |z|=1. (C-mulţimea numerelor complexe, R-mulţimea numerelor reale, |z| - modulul numărului complex z)Se dau numerele complexe [image] şi [image].

 1. Să se determine forma algebrică a numărului z1.

 2. Să se calculeze [image].Ştiind că [image] demonstraţi că dacă [image]C astfel încât [image],[image] şi [image] atunci [image] şi [image].Fie z[image]C. Verificaţi egalităţile: Re z = [image], Im z = [image]Fie z[image]C, z =[image] [image].

Calculaţi Re z.Fie punctele A şi B de afixe z1 = i respectiv z2= -2 şi mulţimea [image]. Arătaţi că dacă M ∊ H, atunci punctele A, B şi M sunt coliniare.Să se arate că dacă [image], atunci [image]