Numere Complexe sub forma TrigonometricaPentru următoarele numere complexe scrieţi imaginile geometrice şi figuraţi în planul complex:

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image]

 4. [image]Scrieţi afixele punctelor:

 1. A(-2,-5)

 2. B(4,0)

 3. M(3,7)

 4. N(0,-5)Să se scrie sub formă trigonometrică numerele complexe:

 1. z = 3

 2. z= -3

 3. z=5i

 4. z=3+4i

 5. z=1+i

 6. z=-1+I

 7. z=1+i[image]

 8. z=[image]

 9. [image]

 10. [image]

 11. [image]

 12. [image]

 13. z=2-2i

 14. z=-2-2iInterpretaţi geometric egalităţile:

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image]Să se scrie sub formă algebrică numerele complexe:

 1. z = 5(cos0 + isin0)

 2. [image]

 3. [image]

 4. [image]

 5. [image]

 6. [image]

 7. [image]

 8. [image]

 9. [image] j) [image]Fie z = 2 + i. Figuraţi imaginile geometrice ale numerelor 2z, -3z, -z, [image]Să se scrie sub formă trigonometrică numerele complexe:

 1. sin a+icos a, [image]

 2. –cosa – isina, [image]

 3. –cosa +isina [image]

 4. sina-icosa [image]

 5. 1+cosa +isina, [image]

 6. 1+cosa +isina, [image]

 7. 1+itga [image]Să se determine [image] şi Arg[image] pentru:

 1. z = sina + isina, a ∊ R

 2. z = sina +(1+ cosa)i, a ∊ R

 3. cosa - isina, a ∊ R

 4. z = cosa + sina + i(sina – cosa), a ∊ R

 5. z = 1 - cosa + isina, a ∊ RSă se calculeze produsele de numere complexe, precizând modulul şi argumentul:

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image]Să se scrie sub formă algebrică produsul numerelor:

 1. [image]

 2. [image]Folosind scrierea sub formă trigonometrică să se determine | z | şi arg(z) pentru numerele:

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image]

 4. [image]e) [image]Să se verifice egalităţile pentru n ∊ N*, pe domeniul de existenţă:

 1. [image]

 2. [image]Să se simplifice expresiile:

 1. [image]

 2. [image]Fie [image]

 1. să se determine forma trigonometrică a numerelor [image] şi [image]

 2. să se scrie z atât în formă algebrică cât şi în formă trigonometrică

 3. să se determine [image] şi cos[image]Se consideră ecuaţia [image]

 1. să se rezolve ecuaţia

 2. să se determine argumentele reduse ale soluţiilor

 3. să se calculeze aria poligonului convex cu vârfurile în punctele imaginare ale soluţiilorSe consideră şirul [image]

 1. să se arate că [image]

 2. să se demonstreze că [image][image]

 3. să se arate că [image]Fie numărul complex [image] şi mulţimea [image].Determinaţi card(A).Dacă [image], atunci calculaţi [image]Demonstraţi egalitatea: [image]Scrieţi vectorii de poziţie ai numerelor complexe:

 1. z= 3-5i

 2. z= 2i

 3. z= [image]

 4. z= [image]

 5. z=[image]Fie punctele A(3,-2), B(1,4). Determinaţi punctul C în planul complex astfel încât O,A,B,C să fie vârfurile unui paralelogram.Fie A(1+3i), B(3-i). Arătaţi că triunghiul OAB este dreptunghic isoscel.Să se arate că imaginile geometrice ale numerelor complexe [image], [image]sunt coliniare.Punctele A, B, C, D având afixele 1+4i, 2i, 3-2i şi respectiv 4 sunt vârfurile unui paralelogram.Dacă punctele A, B, C, D au afixele -4-2i, 2, 1+3i şi respectiv -5+i, atunci ABCD este un dreptunghiSă se arate că punctele A(1+2i), B(-5-i), C(7+5i) sunt coliniare, iar dreptele A(6i) B(-4), C(2+6i) D(3i) sunt paralele.Fie z = cost + isint, iar n ∊ N*, atunci:

 1. Să se demonstreze formulele: [image] şi [image]

 2. Să se calculeze [image]