Ordonaţi descrescător: 25; 83; 44.Să se compare numerele:

  1. 42 şi 24;

  2. 324 şi 165;

  3. (24)15 şi (42)15;

  4. 2101 - 450 şi 367 - 933Să se compare numerele: {[(7⋅3-5)+2⋅6]:22+5}⋅10 şi (2+24:2)-(20)2010;Să se ordoneze crescător numerele: (22)22:222; (39⋅311:99-6)12; şi [(52⋅53-54⋅3):54]11;Ordonaţi crescător numerele:

  1. x = 21103 - 21102-21101, y = 3663-2⋅3662-2⋅3661-3660, z = 7442 + 9⋅7440-8⋅7441;

  2. x = 3333-2⋅3332-2⋅3331-3330, y = 2553-2552-2551, z = 5222 + 7⋅5220-6⋅5221;Comparaţi numerele: a = 8222-3⋅4-2663500-2⋅3499-2⋅3498 - ....-2⋅3443-2⋅3442.Fie n∈N şi numerele x, y, z date prin:

x = {12+23⋅[34-3⋅(25-5)]}⋅2n;

y = [(1+2+.........+10):11-2]n-1;

z = [(1+22:4)-(32 - 23)]3⋅(1002:3-331);

  1. Comparaţi numerele x, y şi z. Discuţie.

  2. Determinaţi ultima cifră a numărului xyz.Se dau numerele:x=21653-21652- 21651; y=3993-2⋅3992-2⋅3991-3990 ; z=7662+9⋅7660-8⋅7661;
Scrieţi în ordine crescătoare x, y, z.Fie n∈N şi numerele:

a=[(3+4)2-(32+42)]:[4n+1:22n]- 22⋅5:(32-22)-1;

b=(25n:52n+1)n;

c=[(2n+2n):2]2;

Comparaţi a, b, c. Arătaţi că a1998⋅c = b2Comparaţi numerele: 2550⋅8125⋅4950⋅19100 şi 12533⋅2713⋅930⋅34333⋅1999.Arataţi ca 2100-1625 + 935:324>269Comparaţi numerele: 373⋅3⋅30 şi 2113- 2112-2111.Comparaţi numerele: 539 şi 359-358-357;Comparaţi numerele: 2n+2 + 3⋅2n+1-9⋅2n şi 2n+1 ⋅ 5n-10n unde n∈N.Se dau numerele:

x = 21653-21652-21651;

y = 3993-2⋅3992-2⋅3991-3990;

z = 7662 + 9⋅7600-8⋅7661;

Să se scrie cele trei numere în ordine descrescătoare.Comparaţi numerele: [(20 +(23)21 : (24)15 + 2⋅3⋅(33)10 : (34)7]67 şi (232 : 225-5⋅13)54