Comparaţi numerele: a = 31996 - 2 ⋅ (31995 + 31994 + ... + 3100) şi b = 21996 - (21995 + 21994 + ... + 2150)


Să se compare numerele [image]şi [image]


Demonstraţi că : 5 2 010 < ( 302009 - 30 2 008 ) : (6 2 008 - 6 2 007 ) < 5 2011


Notăm cu "a" numărul numerelor naturale cuprinse între numerele 2216 şi 5369 şi cu "b" numărul numerelor naturale cuprinse între numerele 3144 şi 11246. Să se compare numerele "a" şi "b".


Fie numerele [image] şi [image] unde [image] şi [image]. Comparaţi numerele A şi B.


Care este valoarea de adevăr a propoziţiei: [image] ? Să se arate că:

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image]


Se dau numerele a = 586 şi b = 2129343.

 1. Care dintre cele două numere este mai mare?

 2. Care este ultima cifră nenulă a numărului x = 3ab ?


Fie numerele [image] şi [image], nN

 1. Să se calculeze [image]

 2. Să se determine nN,astfel ca [image]


Se dau numerele A=5[image]+7[image] si B=2[image]+3[image]. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiilor : "A > B" si "A < B ".


Comparaţi numerele [image] şi [image].


Comparaţi numerele:

 1. [image] şi [image]

 2. [image] şi [image]

 3. [image] şi [image]


Ordonaţi crescător numerele:

 1. [image], [image], [image]

 2. [image], [image], [image]


Comparaţi numerele: [image] şi [image].


Fie numerele: [image] şi [image], unde [image].

 1. Comparaţi numerele A şi B

 2. Aflaţi n pentru care A-B=16128.


Fie [image] şi numerele x, y, z date prin

[image];

[image];

[image].

 1. Comparaţi numerele x, y şi z. Discuţie.

 2. Determinaţi ultima cifră a numărului xyz.