Comparaţi 15% din 25 kg cu 25% din 15 kg.

Dacă 78% dintr-un număr este 77.22 atunci aflați numărul.Aflaţi x din:

 1. 10% din x = 320;

 2. 25% din x = 400;

 3. 75% din x = 100;

 4. 12% din x = 360.Din 50 litri de lapte se extrag 4 litri smântână. Cât la sută din lapte este smântână?Preţul unui produs era de 150 lei. Aflați preţul produsului după o reducere de 45%.După o reducere de 12% un obiect va costa 26.4 lei. Care este preţul actual?Cafeaua pierde în timpul prăjirii 12,5% din masa sa. Câtă cafea prăjită se obţine din 80 kg de cafea crudă?Un oraş are 45300 locuitori, din care 51 % sunt femei. Câţi bărbaţi sunt în oraş?Costul unei curele pentru un ceas de mână este de 21 de lei şi reprezintă 4% din preţul ceasului. Cât costă ceasul?Într-o școală sunt 250 de elevi din care 140 sunt fete. Cât la sută reprezintă băieţii?Dintr-o clasă de 24 elevi, 6 au participat la olimpiada de matematică.Cât la sută din numărul elevilor a participat la olimpiadă?O persoană depune la CEC o sumă de 856000 lei cu dobânda de 55% pe an. Ce sumă va încasa după un an?Un autoturism parcurge in trei zile 800 km astfel: in prima zi 40 % din distanta, a doua zi 30 % din rest, iar a treia zi restul. Aflaţi distanța parcursă in fiecare zi.Un elev rezolvă 200 de probleme ȋn trei săptămâni astfel: ȋn prima săptămână 30% din numărul problemelor, a doua săptămână 40% din rest, iar a treia săptămână restul. Aflaţi numărul problemelor rezolvate ȋn fiecare săptămână.Un muncitor produce 400 de piese ȋn trei zile astfel: ȋn prima zi 40 % din numărul pieselor, a doua zi 20% din rest, iar a treia zi restul. Aflaţi numărul pieselor produse in fiecare zi.Un comerciant a redus preţul unui kilogram de banane de la 1,75 lei la 1,50 lei. Exprimaţi reducerea de preţ în procente.Preţul unui produs este de 250 lei. Să se afle preţul obiectului după o scumpire cu 20% şi după o ieftinire cu 15%.Preţul unui produs după o scumpire de 20% a devenit 2400 lei. Aflaţi preţul iniţial.Un elev a cheltuit în prima zi 20% din suma pe care o avea iar în a doua zi 10% din toată suma. Ştiind că i-au mai rămas 140 lei, aflaţi suma iniţială.Patru persoane au avut împreună 240000 lei. După ce prima persoană cheltuieşte 20% din cât are, a doua 40% din cât are, a treia 28%, iar al patrulea 52% din suma pe care o are, ei au rămas cu aceeaşi sumă de bani. Ce sumă a avut fiecare la început?Într-o clasă sunt 30 de elevi. Dintre aceştia 21 elevi vorbesc curent limba engleză şi 24 vorbesc curent limba franceză. Ştiind că fiecare elev al clasei vorbeşte curent cel puţin o limbă străină să se afle:

 1. Cât la sută din efectivul clasei vorbesc curent ambele limbi străine?

 2. Cât la sută din efectivul clasei vorbesc curent numai limba engleză?

 3. Cât la sută din efectivul clasei vorbesc curent nimai limba franceză?Intr-o biblioteca sunt 300 de volume. 20% din ele sunt in limba franceză, 30% din rest sunt in limba engleză, iar restul sunt in limba romană. Aflaţi câte volume sunt de fiecare.Un elev citeşte in trei zile 400 de pagini astfel: in prima zi 30% din numărul paginilor, a doua zi 40% din paginile rămase, iar a treia zi restul paginilor. Aflaţi câte pagini a citit elevul in fiecare zi.La un magazin s-au vândut 700 kg făină in trei zile astfel: in prima zi 30 % din cantitate, a doua zi 40 % din rest, iar a treia zi restul. Aflaţi ce cantitate a fost vândută in fiecare zi.Numerele x, y, z sunt direct proporţionale cu 4; 6; 20. Cât la sută din z reprezintă x. Cât la sută reprezintă y din x + z.După două sortări succeşive ȋn care pierderile au fost de 10 % din cantitate şi apoi de 5 % din cantitatea ramasă, au rămas 171 kg cartofi. Aflaţi cantitatea iniţială.Să se afle care a fost preţul unui costum de haine inainte de cele două reduceri de preturi, dacă prima reducere a fost de 5% iar a doua reducere a fost de 15% şi preţul a devenit 129,2 lei.După o scumpire cu 10 % şi apoi o ieftinire cu 20 % un articol costă 8800 lei. Aflaţi preţul iniţial.După o crestere de 18% un obiect va costa 100.3 lei. Care este preţul actual?Precizaţi care este procentul unei majorari dacă preţul initial era de 57 lei iar preţul final este de 61.56 lei.Un produs se ieftineşte cu 10 %, apoi se scumpete cu 20% ajungând să coste 16200 lei. Aflaţi preţul iniţial.Patronul unui magazin a decis să majoreze preturile cu un anumit procent. După majorare, un obiect care costa 354 lei, are preţul 403.56 lei. Ce pret are acum un obiect care inainte de majorare avea preţul 21 lei?In două magazine s-au majorat preturile astfel: in primul magazin A, un obiect care costa 241 lei are preţul 289.2 lei. În al doilea magazin B, un obiect care costa 83 lei are preţul 87.98 lei. Care magazin are un procent de majorare mai mic: A sau B?Precizaţi care este procentul unei reduceri dacă preţul initial era de 86 lei iar preţul final este de 79.12 lei.Patronul unui magazin a decis sa reducă preţurile cu un anumit procent. După reducere, un obiect care costa 194 lei, are preţul 186.24 lei. Ce pret are acum un obiect care inainte de reducere avea preţul 44 lei?Un obiect costă 200 lei. Preţul lui după două scumpiri succeşive de 8% şi 15% este ... lei.Un obiect costa 290 lei. Preţul lui după o scumpire de 16% urmată de o reducere de 10% este ... lei.Un obiect costă 220 lei. Preţul lui după o ieftinire de 4% urmată de o scumpire de 10% este ... lei.Un obiect costa 110 lei. Preţul lui după o ieftinire de 12% urmată de o reducere de 20% este ... lei.După o scumpire de 14% urmată de o reducere de 20%, un obiect are preţul 273.6 lei. Preţul iniţial era de ... lei.După o reducere de 16% urmată de o scumpire de 20%, un obiect are preţul 211.68 lei. Preţul initial era de ... lei.După o scumpire de 8% urmată de o nouă scumpire de 20%, un obiect are preţul 155.52 lei. Preţul initial era de ... lei.După o reducere de 6% urmată de o altă reducere de 20%, un obiect are preţul 82.72 lei. Preţul initial era de ... lei.După o scumpire de 10% urmată de o reducere, un obiect care costa la inceput 210 lei are preţul 196.35 lei. Procentul reducerii a fost de ....%După o scumpire urmată de o reducere de 25%, un obiect care costa la inceput 190 lei are preţul 148.2 lei. Procentul majorării a fost de ....%După două scumpiri succeşive de 4% şi 20% preţul unui obiect s-a modificat cu ...%După o scumpire cu 12% urmată de o reducere de 5%, preţul unui obiect s-a modificat cu ... %.După o reducere de 12% urmată de o scumpire cu 10%, preţul unui obiect s-a modificat cu ... %.După o ieftinire de 12% urmată de o reducere de 10% preţul unui obiect s-a redus cu .. %.Dupa doua scumpiri cu 25% si apoi cu 20% pretul unui bilet de tramvai este de 12000 lei. Care era pretul initial al biletului?Dupa 2 ieftiniri cu 20% si cu 15% pretul unei garoafe este de 6800 lei.Cat costa garoafa inainte de cele doua ieftiniri?Un telefon mobil caosta 2 500 000 lei.Aflati cat costa dupa o scumpire cu 40% si o ieftinire cu 40%Se dau trei numere naturale consecutive pare. Dacă diferenţa dintre 50% din al doilea şi 20% din primul este 73, să se afle suma numerelor.Se dau trei numere naturale consecutive pare. Dacă diferenţa dintre 50% din al doilea şi 25% din al treilea este 35, să se afle primul numar.Două obiecte au preţul de 250 lei, respectiv 240 lei. Primul s-a scumpit cu 4% iar al doilea cu 5%. Cât vor costa impreună?Două obiecte au preţul de 170 lei, respectiv 210 lei . Primul s-a ieftinit cu 2% iar al doilea cu 20%. Cât vor costa impreună?Două obiecte au preţul de 180 lei, respectiv 250 lei . Primul s-a ieftinit cu 6% iar al doilea s-a scumpit cu 15%. Cât vor costa impreună?Două obiecte au preţul de 150 lei, respectiv 260 lei . Primul s-a scumpit cu 20% şi acum ele costă impreună 492 lei. Preţul celui de-al doilea s-a majorat cu ... %Două obiecte au preţul de 180 lei, respectiv 230 lei. Primul s-a ieftinit cu 16% şi acum ele costă impreună 427.2 lei. Preţul celui de-al doilea s-a majorat cu ... %Două obiecte au preţul de 270 lei, respectiv 280 lei . Primul s-a ieftinit cu 18% şi acum ele costă impreună 431.4 lei. Preţul celui de-al doilea s-a redus cu ...Se dau trei numere naturale consecutive pare. Dacă suma dintre 20% din primul, 50% din al doilea şi 25% din al treilea este 116, să se afle primul numar.Se dau trei numere naturale consecutive pare. Dacă suma dintre 20% din primul şi 25% din al treilea este 100, să se afle al treilea numar.In două magazine un aspirator de praf costă 2000000 lei . Cele două magazine fac reduceri de preț. Primul magazin face o reducere de 10%, apoi la un interval de o săptămână ȋncă o reducere de 10%. Celălalt magazin face o singură reducere de 20%. Care va fi pretul final al aspiratorului ȋn cele două magazineDin totalul elevilor unei şcoli, 70% participă la cercul de matematică iar 45% la cel de informatică. Ştiind că fiecare elev participă cel puţin la un cerc şi că 42 de elevi participă la ambele cercuri, să se afle câţi elevi sunt în şcoală.Cel mai mare divizor comun a două numere naturale este 74. Ştiind că 40% din primul număr este egal cu 60% din al doilea număr, arătaţi că numerele sunt direct proporţionale cu 3 şi 2, apoi calculaţi produsul lor.Un patron de firmă a hotărât sa scumpească prețul unei sticle de pepsi cu 20%. După ce a observat că vânzările au stagnat s-a hotărât să ieftinească cu 20%. După aceste două modificări de preț s-au făcut vânzări foarte bune, deoarece pretul final era de 28800 lei. Care a fost prețul inițial al unei sticle?Preţul unui obiect a fost majorat cu p% şi apoi, noul preţ a fost micşorat cu q% din el astfel încât obiectul costă în final cât a costat iniţial. Să se arate că [image]∈N.Un număr natural se măreşte cu cu p% iar rezultatul se micşorează tot cu p%.Numărul obţinut astfel este cu 9% mai mic decât cel iniţial . Să se determine procentul p .Diferenţa a două numere prime este 25% din suma lor. Care sunt numerele?Trei vânzători au caiete cu acelaşi preţ. Primul a mărit preţul cu 20% şi apoi l-a micşorat cu acelaşi procent, al doilea a micşorat mai întâi preţul cu 20% şi abia apoi l-a mărit cu acelaşi procent iar al treilea a lăsat preţul neschimbat. De la care vânzător ai cumpăra acum şi de ce?Preţul unui obiect s-a micşorat cu 25%, apoi s-a mărit de cinci ori consecutiv, cu p %. Să se determine p ştiind că în final preţul obiectului a fost de 24 de ori mai mare decât cel iniţial. Dacă după a doua scumpire preţul era de 900 de lei, cât era acesta după prima scumpire.Vlad vrea să cumpere un calculator şi a avut oferte de la trei magazine, care inițial auavut acelaşi preț. Primul a mărit prețul cu 10% şi apoi l-a micşorat cu acelaşi procent, aldoilea a micşorat mai întâi pretul cu 10% şi apoi l-a mărit cu acelaşi procent, iar al treilea a lasat prețul neschimbat. De la care magazin îsi va cumpăra Vlad calculatorul? Justificați.După două reduceri consecutive de preţuri cu 15% şi respectiv 10% un costum costă cu 84,6 lei mai puţin decât preţul iniţial. Aflaţi:

 1. Preţul iniţial al costumului;

 2. Preţul costumului după fiecare reducere;

 3. Cât la sută din preţul iniţial reprezintă reducerea totală?Cuiele cu ajutorul cărora se fixează potcoavele se numesc caiele. Pentru potcovirea cailor unei ferme se folosesc, la fiecare copită, acelaşi număr de p caiele, 2 ≤p ≤ 6. Se constată că, după ce au fost potcoviți 25% din cai, au fost folosite 444 de caiele.

 1. Determinați p.

 2. Aflați numărul cailor din fermă.Trei elevi au împreună 15600 lei. După ce au cheltuit, primul 75 % din suma pe care o avea , al doilea 80 % din suma sa , iar al treilea [image] din suma sa, le-au rămas sume egale. Ce sumă a avut la început fiecare elev ?Intr-o tabara se afla 120 de elevi din care 60% sunt fete. Cati baieti trebuie sa mai vina astfel incat numarul baietilor sa devina 75% din numarul fetelor.Două obiecte costă împreună 900000 lei. După ce preţul primului obiect se măreşte cu 20%, iar preţul celui de-al doilea obiect se micşorează cu 20% ele costă împreună 1000000 lei. Aflaţi preţul iniţial al fiecărui obiect.Preţul unui obiect s-a majorat cu 10%. După un timp oarecare obiectul s-a majorat din nou cu 10%, ajungând astfel să coste 1331000 lei.

 1. Aflaţi preţul iniţial al obiectului.

 2. Cu ce procent din preţul iniţial s-a mărit preţul obiectului după cele două majorări?Un cetăţean a cheltuit o sumă de bani în trei zile astfel: în prima zi a cheltuit 35% din toată suma pe care o avea, în a doua zi a cheltuit 20% din suma rămasă, iar în a treia zi restul de 624000 lei.

 1. Care a fost suma întreagă pe care a cheltuit-o cetăţeanul?

 2. Ce sumă de lei a cheltuit a doua zi?Într-o bibliotecă sunt 11040 de cărţi în limba română şi limbi străine. Numărul cărţilor în limbi străine reprezintă 20% din cărţile în limba română. Câte cărţi de fiecare fel se găsesc în bibliotecă?Un drum este parcurs în 4 etape astfel: în prima etapă 30% din întregul drum; în a doua etapă 25% din restul drumului; în a treia etapă 50% din noul rest; iar în a patra etapă restul drumului, care era de 168 km. Aflaţi:

 1. Câţi km avea drumul?

 2. Câţi km au fost parcurşi în fiecare etapă?Doi elevi au împreună 1700000 lei. După ce primul elev cheltuieşte 1/3 din suma pe care o avea şi al doilea elev cheltuieşte 25% din suma pe care o avea, ei constată că au rămas cu sume egale. Să se afle ce sumă avea fiecare elev şi cât a cheltuit fiecare elev.Cel mai mare divizor comun a două numere naturale este 74. Ştiind că 40% din primul număr este egal cu 60% din al doilea număr, arătaţi că numerele sunt direct proporţionale cu 3 şi 2, apoi calculaţi produsul lor.După două măriri succesive de pret cu acelaşi procent, prețul unui obiect devine egal ca atunci când pretul sau inițial a fost mărit o singură dată cu 21%. Care este procentul cu care s-a modificat prețul obiectului de fiecare dată?O bancă acordă o dobândă de 10% anual. Să se afle ce sumă va avea un elev după 3 ani dacă depune 1200 de lei. (dobânda se capitalizează)O rochie costă 150 de lei. În luna februarie se scumpeşte cu 40% iar în luna martie se mai scumpeşte cu încă 10%.

 1. Aflaţi preţul cărţii după scumpirea din luna februarie.

 2. Aflaţi preţul cărţii după scumpirea din luna martie.

 3. Aflaţi procentul de majorare al preţului care înlocuieşte cele două procente de majorare de dinainte şi are acelaşi efect.Un călător parcurge o distanţă în 3 zile astfel: în prima zi parcurge 30% din drum, a doua zi parcurge 70% din rest şi în a treia zi parcurge ultimii 42 km.

 1. Aflaţi lungimea totală pe care călătorul a parcurs-o în cele trei zile.

 2. Cât la sută din lungimea totală a parcurs călătorul în primele două zile dacă tot traseul are 200 km?Cafeaua pierde în timpul prăjirii 12,5% din masa sa.Câtă cafea prăjită se obţine din 80 kg de cafea crudă ?După două reduceri consecutive de preţuri cu 15% şi respectiv 10% un costum costă cu 84,6 lei mai puţin decât preţul iniţial. Aflaţi:

 1. Preţul iniţial al costumului;

 2. Preţul costumului după fiecare reducere;

 3. Cât la sută din preţul iniţial reprezintă reducerea totală ?O carte costă 80 de lei. În luna martie se scumpeşte cu 25% iar în luna mai iarăşi se scumpeşte cu 25%.

 1. Aflaţi preţul cărţii în luna mai.

 2. Cu cât la sută ar fi trebuit să se scumpească cartea în luna mai astfel încât preţul să fie egal cu 130 de lei?Un elev cheltuie o sumă de bani în 3 zile astfel: în prima zi cheltuie 40% din sumă, a doua zi cheltuie 60% din rest şi în a treia zi cheltuie ultimii 36 de lei.

 1. Aflaţi suma iniţială pe care elevul a avut-o.

 2. Cât la sută din suma iniţială a cheltuit elevul a doua zi dacă suma iniţială era de 150 de lei?Populaţia unui oraş scade intr-un an cu 5 %, iar in anul următor creste cu 10% ajungând la 20900 locuitori. Afla ti ce populaţie avea oraşul in urma cu doi ani.Un muncitor produce 400 de piese in trei zile astfel: in prima zi 40 % din numărul pieselor, a doua zi 20 % din rest, iar a treia zi restul. Aflaţi numărul pieselor produse in fiecare zi.Intr-o biblioteca sunt 300 de volume. 20 % din ele sunt in limba franceza, 30 % din rest sunt in limba engleza, iar restul sunt in limba romana. Aflaţi cate volume sunt de fiecare.La un magazin s-au vândut 700 kg faina in trei zile astfel: in prima zi 30 % din cantitate, a doua zi 40 % din rest, iar a treia zi restul. Aflaţi ce cantitate a fost vânduta in fiecare zi.Într-un grup sunt 600 de persoane, din care 90 % vorbesc engleza, 75 % vorbesc franceza, iar 5% nu vorbesc nici engleza, nici franceza.Câte persoane din grup vorbesc şi engleza şi franceza ?La vânzarea unei clădiri cu 30000 euro, agentul imobiliar primeşte un comision de 0,2 %. Câţi euro primeşte agentul?Cineva împrumută de la o bancă suma de 2500 RON, cu o dobândă de 15 % pe an. Împrumutul plus dobânda le restituie în 12 rate lunare egale.Cât este rata lunară ?Motorina dintr-un butoi a fost consumată în trei zile, astfel: în prima zi 25 % din conţinut, a doua zi o zecime din conţinut,iar a treia zi restul de 130 litri.Câţi litri erau iniţial ?Cât la sută din numerele prime de o cifră se divid cu 7?Alexandru afirmă că numărul fetelor din clasa lui este reprezintă 75 de procente din numărul elevilor clasei. Cum interpretaţi afirmaţia lui Alexandru?Printr-o ştire difuzată la radio se anunţă că 20% din producţia de grâu din acest an va fi destinată exportului. Cum interpretaţi această ştire? A câta parte din producţia de grâu va fi destinată exportului ?85% din elevii unei şcoli participă la o manifestare sportivă. Câţi elevi are şcoala dacă la manifestaţia respectivă au participat 1700 de elevi?După ce un călător a străbătut 38 km, el a observat că a mers 19% din întreg drumul. Câţi km are drumul?Din cei 3000 de muncitori ai unei fabrici, 2400 sunt femei. Care este procentul femeilor?Depăşind norma cu 20% un muncitor a realizat 180 de piese. Care a fost norma muncitorului?Dintr-un vas s-a scos jumătate din cantitatea de lichid plus încă 4 litri, rămânând 48% din cantitatea iniţială. Câţi litri de lichid au fost introduşi în vas?Un vânzător primeşte un salariu fix de 200 RON şi un comision de 3% din totalul vânzărilor. La ce sumă se ridică totalul vânzărilor din luna noiembrie, dacă a câştigat 470 RON ?Fiecare din cei 276 de trăgători a tras câte 24 de focuri. Câte focuri au nimerit ţinta, dacă s-a constatat că din fiecare 23 de focuri, 17 şi-au atins ţinta? Care este procentul de reuşită?Într-o tabără, la începutul unei serii, erau 200 de elevi, dintre care 60% erau băieţi. Câte băieţi au plecat din tabără pe parcurs, dacă la sfârşitul seriei numărul băieţilor era cu 4 mai mare decat 60% din numărul fetelor?Suma a trei numere este de 2 988,5. Să se afle fiecare număr, ştiind ca fiecare din ultimele două reprezintă 30% din numărul anterior.Soţul câştiga 400 €, iar soţia cu 10% mai puţin. Salariul soţului a scăzut in ultima lună cu 15 %, iar cel al soţiei a crescut cu 25 %. Cum s-a modificat ( exprimat în procente) venitul familiei respective?Dacă populaţia unei localităţi urbane a crescut în fiecare din ultimii doi ani cu câte 7 %, aflaţi ce populaţie înregistra în urmă cu doi ani, dacă în prezent ea numără 263 327 locuitori.Un tânăr depune un sfert dintr-o sumă la o bancă, obţinând o dobândă anuală de 4%, 30% din sumă la o altă bancă cu o dobândă de 5%, iar restul la alta, cu o dobândă de 6%. Aflaţi suma iniţială şi sumele depuse la fiecare din cele trei bănci, dacă ştim că după un an, el deţinea în total 2 099 RON în conturi.Pentru recuperarea întârzierii, la un moment dat, mecanicul unei locomotive a decis să mărească viteza cu 15%. Observând că nici aşa nu va ajunge la timp, a mai mărit viteza cu încă 10%. Care a fost viteza iniţială, dacă a ajuns la 75,9 km pe oră, după cele două măriri ?