Combinari

 

Definitie  : Daca A este o mulţime cu n elemente, atunci submulţimile lui A având k elemente, unde [image], se numesc combinări de n luate cate k, notate [image].

Teorema  : Dacă k şi n sunt numere naturale, astfel încât [image], atunci

[image].

Proprietăţi  :

 1. Formula combinărilor complementare : [image], [image].

 2. Formula de recurenţă : [image], [image].

 3. Pentru orice număr natural n are loc egalitatea :[image]


 

Comparaţi numerele 3 [image] şi 3 [image]; 5 [image] şi 6[image]; 5[image] şi 2[image]Raţionalizaţi numitorii:

[image]

[image]Calculaţi scotând factorii de sub radical:

 1. [image]

 2. [image]Efectuaţi calculele, raţionalizând numitorii:

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image]Precizati conjugata exresiei:

2+[image]; 3-[image]; 1+2[image]; 3-4[image]; [image]-1; [image]-2; [image]-[image]; [image]+[image]Arătaţi că numărul [image] este întreg.Arătaţi că numărul [image] este natural.Rezolvaţi ecuaţia: x[image]= [image].Determinaţi x din proporţia: [image].Aflati x si y din: [image]Să se arate că numarul [image], unde [image].Arătaţi că N= [image] nu este iraţionalArătaţi că numărul : a=[image] este număr natural. Aflaţi opusul şi inversul numărului a. Determinaţi media geometrică a numerelor (1- [image])2 şi ([image]+1)2Determianţi media aritmetică si media geometrica a numerelor

[image] şi [image];Determinaţi x dacă [image]Sǎ se calculeze [image], dacǎ [image].Calculaţi: [image]Fie numărul A=[image]

 1. Arataţi ca [image]

 2. Calculaţi [image]Calculaţi:

 1. Dacă a + b = 3[image], calculaţi 7a-21[image]+7b

 2. Dacă a + b = 3[image] şi b + c = -2[image], calculaţi 2a + 5b + 3c

 3. Dacă a = 3 - [image] şi b = 3 + [image], calculaţi (a – b + 2[image]-1)2008

 4. Dacă a = [image] şi b = [image], calculaţi [image]Calculaţi media aritmetică a numerelor x si y daca:

 1. x=[image] si y=[image]

 2. x=[image] si y=[image]:[image]Comparaţi numerele: a = [image] şi b = [image].Calculati:

[image];

[image];

[image] ;

([image])·([image]);

| [image]| [image];

[image];

[image];

[image];

[image];

[image];

[image]+[image] -[image] ;

[image]+[image] ;

[image];

[image];

-7[image]+12[image]+2[image]+[image] ;

[image] ;

[image];

[image];

[image];

[image];

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image];

[image];

[image];

[image];

[image];

[image];

[image]

[image];

[image];

([image]) ·[image];

([image]): [image];

[image];

[image];

[image]

[image]

[image]

[image]

[image];

[image][image]

[image].[image]

[image];[image];

[image];

2[image];

[image];

[image];

[image];

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]Calculaţi:

[image];

[image];

[image];

[image];

[image];

[image];

[image];

[image];

[image];

[image];

[image];[image];

[image];[image] ;

[image] ;

[image] .Să se calculeze:

[image];

[image]

[image];

[image]

[image];

[image]

[image][image];Calculaţi [image]Sǎ se compare numerele:

[image]Comparaţi numerele:

a = [image]

b = [image]

şi calculaţi media aritmetică, media geometrică şi media armonică.Aduceţi la foma cea mai simplă:

[image]Să se calculeze:[image]Aflaţi numerele naturale a şi b astfel încât A=[image] să fie număr natural.Calculaţi . [image]Calculați [image] .Să se arate că [image]Se dau numerele [image] şi [image]. Calculaţi produsul x×y.Scrieţi numărul [image] sub forma [image], unde n este un număr natural.