Care dintre următoarele perechi de rapoarte pot forma proporţii:

 1. [image] şi [image] ?

 2. [image] şi [image] ?Se poate forma o proporţie cu numerele:

 1. 1; 4; 9; 36

 2. 5; 6; 7; 8 ?Aflaţi valoarea raportului dintre 3 m şi 0,3 dm.Aflaţi raportul numerelor a şi b ştiind că a=3/4 şi b=0,25.Aflaţi valoarea raportului format cu numerele: [image] şi [image].Aflaţi x din proporţiile:

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image] .Să se afle x din proporţia:

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image]

 4. [image]Dacă [image]. Să se afle:

 1. [image]

 2. [image]

 3. [image]Dacă [image]să se afle:

 1. [image]

 2. [image]Dacă [image] şi [image] aflaţi: [image]Se dă [image] Să se afle [image]Se dă [image] să se afle [image]Dacă [image]şi[image]să se afle [image]Fie proporţia [image] . Calculaţi [image] , unde c ≠ 0 .Să se determine x din proporţiile următoare: [image] si [image] ştiind că [image]4Aflaţi x dacă:[image]Aflaţi numerele prime a, b, c dacă: [image]Raportul a două numere raţionale este 5/6 iar suma numerelor este 360. Să se afle numerele.Determinaţi numerele a şi b ştiind că [image] şi a+b = 60Să se afle numerele nenule x, y, z ştiind că:

[image] şi că 2xy + 3xz + 5yz = 5940Să se afle numerele naturale a, b, c ştiind că a b c = 3750 şi [image].Numerele x+y, y+z, z+x sunt direct proporţionale cu numerele 4, 6, 8.

 1. Aflaţi valoarea raportului: [image].

 2. Dacă a, b, c sunt cifre nenule scrise în baza zece, cu a[image]b[image]c[image]a, să se determine valorile minime şi valorile maxime ale raportului: [image].Stiind că [image], să se calculeze C = [image]. Să se determine numerele naturale a şi b, ştiind că C = 0.Numerele x, y, z, t verifica relaţia [image] Să se afle valoarea raportului [image].Determinaţi numerele naturale nenule x, y, z, ştiind că: [image]N .Fie proporţia [image] şi [image] Aflaţi x, y, zQ*, ştiind că x2+y2+z2 = 433.Determinaţi numerele naturale nenule x, y şi z, ştiind că x =[image], iar numerele x + z şi y sunt prime intre ele.Raportul a două numere raţionale este 1/4 iar suma numerelor este 200. Să se afle numerele.Raportul lungimilor laturilor a două pătrate este 0,25 . Calculaţi raportul: perimetrelor pătratelor; raportul ariilor pătratelor .Un elev primeşte de la tatăl său suma de 300 000 lei. Cheltuieşte pe o culegere de matematică 2/5 din sumă, iar apoi cu 7/10 din suma rămasă îşi cumpără globuri pentru pomul de iarnă. Câţi lei mai are elevul?O hartă are scara de 1/500000 . Ce lungime corespunde pe hartă unei distanţe de 200 km?Într-o zi s-a recoltat 1/2 din suprafaţa cultivată, a doua zi 1/3 din rest, a treia zi 1/4 din noul rest, iar a patra zi ultimele 30 de hectare. Ce suprafaţă a fost cultivată?O persoana are 840 lei. In prima zi cheltuieste 1/2 din suma, a doua zi 1/3 din suma, a treia zi 1/7 din suma. Ce suma ii mai ramane?O persoana are o suma de bani. Dupa ce cheltuieste in prima zi 1/2 din suma, a doua zi 1/3 din suma, a treia zi 1/7 din suma, ramane cu 55 lei. Ce suma a avut la inceput?La un magazin s-au adus 240 kg marfa. In prima zi s-a vandut 1/3 din cantitate, a doua zi s-a vandut 1/4 din rest iar in a treia zi s-a vandut 1/5 din noul rest. Ce cantitate a mai ramas?La un magazin s-a adus marfa. In prima zi s-a vandut 1/3 din cantitate, a doua zi s-a vandut 1/4 din rest iar in a treia zi s-a vandut 1/5 din noul rest. Ştiind ca au mai ramas 240 kg de marfa, aflati ce cantitate era la inceput.Intr-un depozit erau 840 t de marfa. In prima zi s-a livrat 1/3 din cantitatea de marfa si inca 40 t. A doua zi s-a livrat 1/4 din cantitatea ramasa si inca 10 t, iar in a treia zi s-a livrat 1/5 din rest si inca 20 t. Ce cantitate a mai ramas in depozit?Dintr-un depozit de marfă, in prima zi s-a livrat 1/3 din cantitatea de marfa si incă 40 t. A doua zi s-a livrat 1/4 din cantitatea ramasă si inca 10 t, iar in a treia zi s-a livrat 1/5 din rest si inca 20 t. Ştiind că in depozit au ramas 140 t marfă, aflaţi ce cantitate era la inceput in depozit.Se dau trei numere naturale consecutive pare. Dacă suma dintre 1/5 din primul, 1/2 din al doilea si 1/4 din al treilea este 173, să se afle primul numar.Se dau trei numere naturale consecutive pare. Dacă suma dintre 1/5 din primul şi 1/4 din al treilea este 37, să se afle al treilea numar.Fie trei multipli consecutivi ai lui 5. Dacă suma dintre 1/10 din primul, 1/5 din al doilea şi 1/2 din al treilea este 406, să se afle primul numar.Fie trei multipli consecutivi ai lui 5. Dacă diferenta dintre 1/2 din al treilea şi 1/10 din primul este 65, să se afle al doilea numar numar