Fie sistemul[image] , x, y[image] R.

  1. Stabiliţi dacă perechea (4, -3) este soluţie a sistemului.

  2. Găsiţi soluţia sistemului.Fie sistemul[image]Care dintre următoarele perechi este soluţie pentru sistemul dat:

(2;- 1); (2; 1); (5; 1) sau (-1; 2)?Rezolvaţi prin metoda substituţiei următoarele sisteme de ecuaţii:

[image][image][image][image][image]  

[image] [image][image][image]Rezolvaţi prin metoda reduceri următoarele sisteme de ecuaţii:

[image][image][image][image][image]

[image][image][image][image]