Suma a două numere este117. Aflaţi numerele ştiind că dacă din dublul unuia scădem un sfert din celălalt obţinem suma lor.Diferenţa a două numere este 255. Dacă se împarte primul număr la al doilea număr se obţine câtul 7 şi restul 15. Să se afle numerele.Un set de carioci trebuie împărţite unui număr de copii. Dacă s-ar da câte 4 la fiecare ar rămâne 2 carioci iar ca să se poată da câte 5 la fiecare ar mai trebui două carioci. Aflaţi câţi copii şi câte carioci sunt.Care este cel mai mic număr natural care împărţit la 4 dă restul 3, împărţit la 6 dă restul 5 şi împărţit la 8 dă restul 7?Într-o florărie se vând garoafe şi trandafiri, în total 84 fire. Stiind că preţul unui fir de garoafă este de 2 lei iar al unui trandafir 5 lei şi suma totală încasată este de 300 lei calculaţi câte fire din fiecare fel se vând.Într-un bloc sunt 76 de camere în 28 de apartament cu două, respectiv 3 camere. Calculaţi numarul apartamentelor cu 2 camere. Cât la sută din numarul apartamentelor cu 3 camere reprezintă numarul apartamentelor cu 2 camere?Numerele 247, 297 şi 347 împărţite la acelaşi număr natural n dau resturile 7; 9 şi respectiv 11. Determinaţi cel mai mare număr n care îndeplineşte condiţiile problemei. Determinaţi cel mai mic număr n care îndeplineşte condiţiile problemeiDouă obiecte costă împreună 900000 lei. După ce preţul primului obiect se măreşte cu 20%, iar preţul celui de-al doilea obiect se micşorează cu 20% ele costă împreună 1000000 lei. Aflaţi preţul iniţial al fiecărui obiect.Un cetăţean a cheltuit o sumă de bani în trei zile astfel: în prima zi a cheltuit 35% din toată suma pe care o avea, în a doua zi a cheltuit 20% din suma rămasă, iar în a treia zi restul de 624000 lei. Care a fost suma întreagă pe care a cheltuit-o cetăţeanul? Ce sumă de lei a cheltuit a doua zi?Dacă elevii unei clase se aşează câte doi într-o bancă, atunci rămân trei elevi în picioare, iar dacă se aşează câte 3 într-o bancă, rămân 5 bănci neocupate. Câte bănci şi câţi elevi sunt în clasă?Într-o cutie sunt portocale. Dacă se împart copiilor câte 4 portocale rămân 3 copii fără portocale; dacă se împart copiilor câte 3 portocale atunci mai rămân 15 portocale. Câte portocale sunt în cutie?Mai multe colete conţin caiete şi cărţi. Fiecare colet conţine caiete şi cărţi, în total 10 bucăţi. Un caiet costă 1,8 lei şi o carte costă 6 lei. Care este preţul minim al unui colet, dacă acesta conţine cel puţin 3 caiete şi cel puţin 2 cărţi?Răspunzând corect la toate cele 100 de întrebări ale unui test, un elev a obţinut 340 de puncte. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte, iar pentru unul greşit se scad 3 puncte. Câte răspunsuri corecte a dat elevul? Care este nrumarul minim de răspunsuri corecte pe care trebuie să le dea, pentru a depăşi 450 puncte?Într-un lift care poate transporta cel mult 240 kg, sunt trei persoane care cântăresc 42, 85, 68 kg. şi trei pachete identice, de mase egale. Aflaţi cât poate cântări un pachet, pentru ca transportul să fie posibil.Patru copii au împreună 24 baloane. Ştiind că al doilea are cu 2 mai puţin ca primul, al treilea are cu 1 mai mult ca al doilea iar al patrulea are cu 4 mai puţine ca al treilea aflaţi câte baloaneare fiecare.O cantitate de mere se vinde integral în trei zile astfel: în prima zi, cu 10 kg mai mult decât o treime din total, a doua zi jumătate din rest iar în ultima zi ultimele 115 kg. Aflaţi cantitatea iniţială de mere.Trei persoane au împreună 180 lei. Aflaţi suma fiecăruia ştiind că dacă primul ar da celui de-al doilea 16 lei şi celui de-al treilea 18 lei atunci cei trei copii ar avea sume egale.Un număr este format din trei cifre. Cifra zecilor este cu 3 mai mare decât cifra unităţilor, iar cifra sutelor este dublul cifrei zecilor. Suma cifrelor numărului dat este egală cu 13. Să se afle numărul.Într-o şcoală sunt 840 de elevi. Numărul elevilor de la gimnaziu este cu 70 mai mare decât 0,4 din numărul elevilor de la ciclul primar. Să se afle câţi elevi sunt la fiecare ciclu de învăţământ.Raportul a două numere este 1,(6). O treime din suma numerelor mărită cu 50 este egală cu 130. Să se afle numerele.Suma dintre triplul primului număr şi dublul celui de-al doilea număr împărţită la 24 dă câtul 18 şi restul 16. Diferenţa dintre triplul primului număr şi dublul celui de-al doilea număr este 320. Să se afle numerele.Se afle un număr întreg, ştiind că înmulţindu-l cu[image] obţinem acelaşi rezultat ca atunci când îl adunăm cu 20.Dintr-un rezervor de benzina s-au evacuat prima data [image] din intreaga cantitate, apoi [image] din întreaga cantitate si inca o patrime din intreaga cantitate si in felul acesta s-au scos 810 l benzina. Care a fost cantitatea initiala din rezervor?In doua cutii sunt 820 creioane. Daca din prima cutie se iau 41 de creioane si se transfera in a doua cutie, atunci in prima cutie ar fi de trei ori mai multe creioane decat in a doua cutie. Cate creioane sunt in fiecare cutie.Răspunzând corect la toate cele 100 de întrebări ale unui test, un elev a obţinut 340 de puncte. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte, iar pentru unul greşit se scad 3 puncte. Câte răspunsuri corecte a dat elevul? Care este nrumarul minim de răspunsuri corecte pe care trebuie să le dea, pentru a depăşi 450 puncte?Într-un lift care poate transporta cel mult 240 kg, sunt trei persoane care cântăresc 42, 85, 68 kg. şi trei pachete identice, de mase egale. Aflaţi cât poate cântări un pachet, pentru ca transportul să fie posibil.Patru copii au împreună 24 baloane. Ştiind că al doilea are cu 2 mai puţin ca primul, al treilea are cu 1 mai mult ca al doilea iar al patrulea are cu 4 mai puţine ca al treilea aflaţi câte baloaneare fiecare.O cantitate de mere se vinde integral în trei zile astfel: în prima zi, cu 10 kg mai mult decât o treime din total, a doua zi jumătate din rest iar în ultima zi ultimele 115 kg. Aflaţi cantitatea iniţială de mere.Trei persoane au împreună 180 lei. Aflaţi suma fiecăruia ştiind că dacă primul ar da celui de-al doilea 16 lei şi celui de-al treilea 18 lei atunci cei trei copii ar avea sume egale.Un număr este format din trei cifre. Cifra zecilor este cu 3 mai mare decât cifra unităţilor, iar cifra sutelor este dublul cifrei zecilor. Suma cifrelor numărului dat este egală cu 13. Să se afle numărul.Într-o şcoală sunt 840 de elevi. Numărul elevilor de la gimnaziu este cu 70 mai mare decât 0,4 din numărul elevilor de la ciclul primar. Să se afle câţi elevi sunt la fiecare ciclu de învăţământ.Raportul a două numere este 1,(6). O treime din suma numerelor mărită cu 50 este egală cu 130. Să se afle numerele.Suma dintre triplul primului număr şi dublul celui de-al doilea număr împărţită la 24 dă câtul 18 şi restul 16. Diferenţa dintre triplul primului număr şi dublul celui de-al doilea număr este 320. Să se afle numerele.Se afle un număr întreg, ştiind că înmulţindu-l cu[image] obţinem acelaşi rezultat ca atunci când îl adunăm cu 20.Dintr-un rezervor de benzină s-au evacuat prima dată[image] din intreaga cantitate, apoi[image] din întreaga cantitate şi incă o pătrime din intreaga cantitate şi in felul acesta s-au scos 810 l benzină. Care a fost cantitatea iniţială din rezervor?In două cutii sunt 820 creioane. Dacă din prima cutie se iau 41 de creioane şi se transferă in a două cutie, atunci in prima cutie ar fi de trei ori mai multe creioane decât in a două cutie. Câte creioane sunt in fiecare cutie.Fie a, b, c trei numere naturale. Stiind ca mediile aritmetice a cate doua dintre ele sunt 90, 99 si 93, sa se afle cele trei numere.Suma a trei numere este 2284. Al doilea numar impartit la primul da catul 7 si restul 72, iar al treilea este dublul celui de-al doilea. Sa se afle numerele.Un număr este format din trei cifre. Cifra zecilor este cu 3 mai mare decât cifra unităţilor, iar cifra sutelor este dublul cifrei zecilor. Suma cifrelor numărului dat este egală cu 13. Să se afle numărul.Raportul a două numere este 1,(6). O treime din suma numerelor mărită cu 50 este egală cu 130. Să se afle numerele.Suma dintre triplul primului număr şi dublul celui de-al doilea număr împărţită la 24 dă câtul 18 şi restul 16. Diferenţa dintre triplul primului număr şi dublul celui de-al doilea număr este 320. Să se afle numerele.Calculaţi 2x-5y, ştiind că x este mai mic decat y, x+y= 6, şi xy= -16Sa se afle media aritmetica a trei numere naturale consecutive daca suma patratelor lor este 365.Intr-o bibliotecă sunt cu 700 mai puţine cărti decat in alta. Biblioteca mai 'bogată' doneaza primei biblioteci 10% din fondul său de carte. Astfel in prima bibliotecă sunt doar cu 280 cărti mai puţine decat in cealaltă. Cate cărţi sunt acum in prima biblioteca?Doi muncitori trebuie sa realizeze pe lună un numar de piese. Intr-o lună, ambii fac cu 10% mai putin decat norma si realizează 810 piese. In altă luna, numai primul depaseste norma cu 20% realizandu-se un total de 882 piese. Cate piese trebuie să realizeze lunar primul muncitor?Doi muncitori pot termina o lucrare, lucrand impreuna, in 84 ore. Stiind că dupa ce lucreaza impreuna 56 ore, al doilea muncitor pleacă iar primul termină restul lucrarii in 52 ore, aflaţi in cate ore ar termina primul muncitor intreaga lucrare, lucrand singur?Doi muncitori trebuie sa realizeze pe lună un numar de piese. Intr-o lună, primul depaseste norma cu 10% dar al doilea realizează numai 90% din normă, astfel ei realizand un total de 784 piese. In altă lună, primul depaseste norma cu 20% iar al doilea cu 10%, realizand un total de 944 piese. Cate piese trebuie să realizeze lunar cei doi muncitori (impreuna)?Să se afle suma a 12 numere naturale consecutive stiind că produsul dintre cel mai mic si cel mai mare dintre numere este 102.Să se afle media aritmetică a trei numere naturale consecutive dacă suma pătratelor lor este 3677Să se afle suma a cinci numere naturale consecutive dacă suma pătratelor lor este 6131.Doi copii au impreună 450 lei. Dacă primul ar primi de la celalalt 45 lei, atunci ei ar avea sume egale. Caţi lei are primul?Doi copii au impreuna 250 lei. Daca primul i-ar da celuilalt 50 lei, atunci el ar avea o sumă de patru ori mai mică decat cel de-al doilea. Caţi lei are primul?Doi copii au impreună 250 lei. După ce primul cheltuieste 10% din banii lui, ei au impreună 240 lei. Caţi lei avea primul?Doi copii au impreună 450 lei. După ce primul cheltuieste 10% din banii lui iar al doilea cheltuieste 40% din banii lui, ei au sume egale. Caţi lei avea primul?Doi copii au impreună 300 lei. După ce primul cheltuieste 10% din banii lui iar al doilea primeste incă 20% din banii lui, ei au impreuna 324 lei. Caţi lei avea primul?Doi copii au impreună 200 lei. După ce primul primeste incă 10% din banii lui iar al doilea primeste inca 20% din banii lui, ei au impreuna 232 lei. Caţi lei avea primul?Doi copii au impreună 250 lei. După ce primul dă celuilalt 10% din banii lui si cel de-al doilea ii da primului 25% din banii pe care ii are in acel moment, primul constată că are cu 10 lei mai mult decat al doilea. Caţi lei avea primul?In două librarii erau 5000 carti. Din prima librarie s-a vandut 10% din cărti iar in a doua s-a adus 10% din numarul cărtilor existente. In total, in cele două librarii sunt 5100 cărti. Cate cărti sunt acum in prima librarie?In două librarii erau 2000 cărti. Din prima librarie s-a vandut 10% din cantitatea de cărti ramanand, in cele două librarii 1920 cărti. Cate cărti sunt acum in prima librarie?Intr-o biblioteca sunt cu 300 mai putine carti decat in alta. Biblioteca mai 'bogata' doneaza primei biblioteci 10% din fondul sau de carte. Astfel in prima biblioteca sunt doar cu 120 carti mai putine decat in cealalta. Cate carti sunt acum in prima biblioteca?Intr-o fermă sunt gaini si iepuri: 118 capete si 320 picioare. Caţi iepuri sunt in fermă?Suma de 315 lei s-a plătit cu 41 bancnote de 10 lei si 5 lei. Cate bancnote de 5 lei s-au dat?Cu 460 lei s-au cumpărat 26 caiete de 8 lei/bucată si 22 lei/bucată. Cate caiete de 22 lei/bucată s-au cumpărat?Cantitatea de 2960 kg s-a livrat in 42 saci de cate 80 kg si 60 kg. Caţi saci de 80 kg s-au livrat?In două cutii sunt bile. In a doua cutie sunt cu 60 bile mai multe ca in prima cutie. Dacă in prima cutie se pun 12 bile iar din a doua luam 1/2 din numarul bilelor, atunci in prima cutie sunt cu 72 bile mai multe decat in a doua cutie. Cate bile erau la inceput in prima cutie?In două cutii sunt bile. In a doua cutie sunt cu 90 bile mai multe ca in prima cutie. Dacă in prima cutie se adauga 1/5 din numarul de bile existente iar din a doua se ia 10% din numarul bilelor, in cele două cutii avem acelasi numar de bile. Cate bile erau la inceput in prima cutie?Doi muncitori trebuie sa realizeze pe lună, impreuna, 990 piese. Intr-o lună, primul depaseste norma cu 10% dar al doilea realizeaza numai 90% din norma, astfel ei realizand un total de 979 piese. Care era norma primului muncitor?Doi muncitori trebuie sa realizeze pe lună un numar de piese. Intr-o luna primul depaseste norma cu 10% dar al doilea realizeaza numai 90% din norma, astfel ei realizand un total de 588 piese. In altă lună, primul depaseste norma cu 20% iar al doilea cu 10%, realizand un total de 708 piese. Cate piese trebuie sa realizeze lunar cei doi muncitori (impreuna)?Doi muncitori trebuie sa realizeze pe lună un numar de piese. Intr-o luna ambii fac cu 10% mai putin decat norma si realizeaza 1170 piese. In alta lună, numai primul depaseste norma cu 20% realizandu-se un total de 1274 piese. Cate piese trebuie să realizeze lunar primul muncitor?Două robinete pot umple impreună un bazin in 112 ore. Stiind ca bazinul se poate umple dacă primul robinet curge 147 ore si al doilea robinet curge 72 ore, aflaţi in cate ore umple bazinul primul robinet, curgand singur?Două robinete pot umple impreună un bazin in 112 ore. Stiind că dupa ce ambele robinete curg 72 ore, al doilea robinet se inchide iar primul robinet umple restul bazinului in 75 ore, aflaţi in cate ore umple bazinul al doilea robinet, curgand singur?Doi muncitori pot termina impreună o lucrare in 60 ore. Stiind lucrarea poate fi terminată si dacă primul ar lucra 75 ore si al doilea doilea ar lucra 42 ore, aflaţi in cate ore poate termina lucrarea al doilea muncitor, lucrand singur.Doi muncitori pot termina o lucrare, lucrand impreună, in 84 ore. Stiind că dupa ce lucreaza impreuna 56 ore, al doilea muncitor pleaca iar primul termină restul lucrarii in 52 ore, aflaţi in cate ore ar termina al doilea muncitor intreaga lucrare, lucrand singur?7 saci de ciment şi 3 saci de var cântaresc împreună 410 kg. Cât cântăreşte fiecare sac dacă un sac de ciment cântăreşte cu 10 kg mai mult decât 2 saci de var?Un elev are iepuri şi porumbei. întrebat fiind câţi iepuri şi câţi porumbei are, acesta a răspuns: în total 15 capete şi 34 de picioare. Câţi iepuri şi câţi porumbei are elevul?Diferenţa pătratelor a două numere pozitive este 45, iar diferenţa numerelor date este 5. Găsiţi cele două numere.Aflaţi două numere reale, ştiind că diferenţa lor este 34 şi numărul mai mare este cu 35 mai mic decât dublul numărului mai mic.Aflaţi două numere ştiind că suma lor este 34 şi jumătate din sfertul unuia este 5.Diferenţa a două numere naturale este de patru ori mai mare decât numărul mai mic. împărţind unul din cele două numere la 6, obţinem câtul 12 şi restul 3. Aflaţi cele două numere.Un număr este cu 36 mai mare decât altul. împărţind suma numerelor la diferenţa lor, obţinem câtul 35 şi restul 34. Să se afle numerele.Tatăl avea 25 de ani când s-a născut fiica sa şi 29 de ani când s-a născut fiul său. Acum toţi trei au împreună 69 de ani. Aflaţi ce vârstă are fiecare.Suma a trei numere naturale este 2.000. Dacă împărţim primul număr la al doilea, obţinem câtul 1 şi restul egal cu al treilea, iar al treilea este cu 1.000 mai mic decât al doilea. Aflaţi cele trei numere.Dacă Iulia ar pune câte 3 flori într-o vază, ar mai rămâne 8 flori, iar dacă ar pune câte 5 flori într-o vază ar rămâne două vaze goale. Câţi ani are Iulia şi câţi ani are mama ei, ştiind că vârsta Iuliei coincide cu numărul de vaze, iar vârsta mamei cu numărul de flori?Intr-o cutie sunt cuburi de 3 culori şi greutaţi diferite. Un cub albastru cântăreşte de două ori mai mult decât unul alb, iar unul verde 5/6 din greutatea însumată a unui cub alb şi a unui cub albastru. Cât cântăreşte fiecare cub, dacă 2 albe, unul albastru şi 5 verzi cântăresc 495g.In 43 de cutii sunt 1148 bomboane mari şi mici. Unele cutii au câte 36 bomboane mici, iar altele au câte 20 bomboane mari. Câte bomboane mari sunt? Câte bomboane mici sunt?In parc s-au plantat 9800 de fire de trandafiri şi bujori. Câte fire s-au plantat de fiecare fel, dacă o doime din numărul de trandafiri este egală cu o cincime din numărul de bujori?Intre timpul realizat de atleta medaliată cu aur într-un concurs internaţional şi cel realizat de ultima sosită a fost un interval de 2 minute şi 32 secunde, suma timpilor fiind de 23 minute şi 22 secunde. Care a fost timpul în care fiecare atletă a parcurs traseul?O cantitate de 2552 Kg de orez a fost pusa in 48 de saci, unii de 50 Kg , unii de 54 kg iar altii de 63 kg . Stiind ca numarul sacilor de 50 kg este cu 8 mai mic decat triplul celor de 54 kg , sa se afle in cati saci de cate 50 kg, 54 kg si 63 kg a fost pusa cantitatea de orez .