Fie un corp (un mobil, un punct material) se mişcă rectiliniu şi neuniform conform legii mişcării [image]. Atunci:

  1. viteza medie a corpului (mobilului) în intervalul de timp [image] este: [image]

  2. viteza instantanee (momentană) în momentul de timp t0 la mişcarea rectilinie neuniformă a corpului este: [image]

Teorema 1: Dacă un corp (un mobil, un punct material) se mişcă rectiliniu şi neuniform conform legii mişcării [image], atunci viteza instantanee (momentană) a acestui corp în momentul de timp [image] este egală cu derivata deplasării lui în acest moment de timp.

Conform teoremei 1 avem: [image]  

Teorema 2: Derivata deplasării unui corp la mişcarea rectilinie neuniformă este viteza instantanee (momentană) în momentul de timp [image].

Conform teoremei 2 avem: [image]  

Teorema 3:Dacă un corp (un mobil, un punct material) se mişcă rectiliniu şi neuniform cu viteza [image], atunci acceleraţia lui în momentul de timp t0 este egală cu valoarea derivatei vitezei lui în acest moment de timp [image].

Conform teoremei 3 avem: [image] sau [image]