Probleme cu NumereSuma a trei numere este 24. Dacă al doilea este cu 6 mai mare că primul, al treilea este de 7 ori mai mare că primul, precizaţi cât este primul număr.Treimea unui număr este egală cu întreitul altui număr, diferenţa lor fiind 18752. Care sunt cele două numere?Aflaţi suma dintre cel mai mare şi cel mai mic număr natural care prin impărţire la un număr scris cu o cifră dau câtul 123 şi restul 6.Suma a trei numere naturale este 12000. O treime din primul este egală cu jumătate din al doilea şi cu o şeşime din al treilea. Care sunt numerele?Suma a trei numere este 2450. Primul numărul este cu 250 mai mare decât al doilea şi cu 180 mai mare decât al treilea. Care sunt numerele?Află suma a 3 numere ştiind că dacă împărţim pe primul la al doilea sau pe al doilea la al treilea se obţin câtul 3 şi restul 2 şi că diferenţa dintre primul şi al treilea este 334.Să se afle un număr ştiind că diferenţa dintre triplul lui şi treimea lui este 192.Care este cel mai mare număr de trei cifre, care are suma cifrelor 9?Un număr este " simetric" dacă ramâne acelaşi şi când citeşti de la dreapta la stanga şi când citeşti de la stanga la dreapta ( de exemplu 121 este simetric). Să se scrie toate numerele " simetrice" care sunt mai mari decât 100 şi mai mici decât 300.Scrieti numerele cuprinse intre 30 şi 70, care au suma cifrelor 9.Află două numere ştiind că suma lor este egală cu cel mai mare număr natural de trei cifre diferite, iar unul din numere este de două ori mai mare decât celalalt.Dacă suma numerelor a şi b este 140 iar diferenţa lor este 20 aflaţi produsul lor.Ce număr scad din diferenţa numerelor 904 şi 268 pentru a obţine 485?Suma a trei numere este 78. Dacă al doilea este cu 11 mai mare că primul, al treilea este cu 10 mai mare că primul, precizaţi cât este primul număr.Mă gândesc la un număr, î-l adun cu 187, din rezultat scad 265 şi obtin 189. La ce număr m-am gândit?Ma gândesc la un număr. Dacă î-l împart la 6 obţin 13 şi restul 2. La ce număr m-am gândit?M-am gândit la un număr pe care l-am inmulţit cu 9 apoi, am adunat 103 la rezultat; ceea ce am obţinut am inmulţit cu 9 şi am adunat 1350. Noul rezultat l-am inmulţit cu 9 şi adunandu-i 9000 am obţinut 90000. La ce număr m-am gândit?Jeni se gândeşte la un număr. Dacă i-l imparte la 9 şi apoi scade 7 din el rezultatul e 1. Care este numărul?Care este diferenţa dintre două numere pare consecutive?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4Care este suma dintre cea mai mare cifră pară şi cea mai mică cifră impară?

  1. 9 b) 10 c) 7 d) 11Află valoarea numerelor x, y, z, dacă:

x + y = 587, y + z = 756, x + y + z = 994Calculaţi suma intre produsul numerelor 6 şi 8 şi diferenţa numerelor 60 şi 48.Ce numere scăzute din 730 dau un număr cuprins intre 500 şi 496?Calculează suma dintre un număr şi răsturnatul sau, ştiind că cifra zecilor este dublul cifrei unitatilor, adică 6, iar cifra sutelor este jumătate din 8.Mă gândesc la un număr. Scad din el 249, după care adaug la rezultat 409 şi obţin 851. La ce număr m-am gândit?Gasiţi trei numere naturale a căror sumă să fie 10 iar produsul 20.Care este cel mai mare număr de două cifre care are diferenţa cifrelor egală cu 2?

a) 20 b) 97 c) 99 d) 86Suma a trei numere este 31. Dacă al doilea este cu 10 mai mare că primul, al treilea este cu 15 mai mare că primul, precizaţi cât este al doilea număr.Calculează produsul dintre sfertul numărului 16 şi treimea jumătaţii numărului 18.Suma a trei numere consecutive pare este 18. Care sunt numerele?Puneţi semnele potrivite (+; -; x; :) şi paranteze (acolo unde este cazul), pentru a obţine rezultatele:

1 2 3 4 5 = 0

1 2 3 4 5 = 5Gasiţi toate numerele impare de 3 cifre in care cifra zecilor este 9 iar suma dintre cifra sutelor, cifra zecilor şi cifra unitaţilor este 23.Să se determine numerele ab (numere naturale de două cifre) care au proprietatea că:

  1. fiecare este egal cu dublul sumei cifrelor sale

  2. fiecare este de patru ori suma cifrelor sale.Calculează produsul numerelor 5 şi 7. Rezultatul măreste-l cu dublul numărului 7. Cu cât trebuie mărit rezultatul pentru a obţine un număr cu 10 mai mare decât 56?Din produsul numerelor 87 şi 9 scade produsul numerelor 78 şi 8. Scrie rezolvarea intr-o singură expresie.Află suma a două numere ştiind că unul este 95, iar celalalt este de 4 ori mai mare.a + b = 57; c + d = 25; a + b + c + d = ? a – c + b – d = ?Care este cel mai mic număr natural care impărtit la 4 dă restul 3, impărţit la 6 dă restul 5 şi impărţit la 8 dă restul 7?Fie 2 numere a şi b. b este triplul lui a, a este cu 120 mai mic decât b. Care sunt cele două numere?Scrieţi numărul 962 că sumă de trei termeni, astfel incât fiecare să fie triplul precedentului. Reprezentaţi grafic şi scrieţi formula literal.Suma a trei numere este 76.Să se afle cele trei numere ştiind că primul este de patru ori mai mare decât al doilea, iar al treilea număr este de trei ori mai mic decât primul.Suma a trei numere este 60. Dacă primul este cu 8 mai mic decât al doilea şi al treilea este cu 16 mai mare că primul, precizaţi cât este al treilea număr.Ştiind că suma a 5 numere consecutive impare este 625, Află numerele.Diferenţa a 2 numere este de 4 ori mai mică decât suma lor. Aflaţi numerele ştiind că diferenţa lor este egală cu 28.Din suma numerelor cuprinse intre 600 şi 650 şi care sunt egale cu răsturnatele lor scadeţi suma mumerelor cuprinse intre 500 şi 550 cu aceeaşi proprietate.Suma a şase numere este 573. Primele două sunt consecutive impare. Următoarele două au suma 24, iar unul este triplul celulalt. Difenta dintre ultimele două este 303, iar unul este un sfert din celalalt. Află numerele.Suma a două numere naturale este 717. Al doilea număr este de două ori mai mare decât primul. Aflaţi numerele.Adaug 30 la un număr şi obţin o suma de 4 ori mai mare decât numărul. Care este numărul?Suma a 3 numere este 63. Aflaţi numerele ştiind că primul număr este de trei ori mai mare decât al 3 iar al doilea este de 2 ori mai mic decât al treilea.Află suma a trei numere, ştiind că primul este 32, al doilea cu 15 mai mare, iar al treilea număr este 40.Gaseşte cifre potrivite pentru ca; relaţia să fie adevărată, apoi descompune aceste numere: _840 < 5805Cu cât este mai mic 12 faţă de un număr cu 8 mai mare decât el?Gaseşte cifre potrivite pentru ca relaţia să fie adevărată, apoi descompune aceste numere: 38772 = 387_2.Gaseşte cifre potrivite pentru ca relaţia să fie adevărată, apoi descompune aceste numere: 232569 > 23_201.Arataţi că dacă suma a cinci numere naturale diferite este mai mică decât 15, atunci produsul lor este zero.Dacă a+b=11 aflaţi suma tuturor numerelor naturale de 3 cifre care se pot forma cu cifrele nenule a, b şi 9, fară a elimina vreuna dintre ele.Suma a două numere 628. Câtullor este 3. Care sunt cele două numere?Fie a, b, c, d numere naturale nenule. Impărţindu-l pe a la b, pe b la c şi pe c la d obţinem de fiecare dată câtulşi restul egale cu 2. Arata-ţi că:

  1. a este mai mare sau egal cu 38;

  2. Dacă d este număr impar, atunci suma a+b+c+d+3 are ultimă cifra 0.Aflaţi numerele naturale a, b şi c ştiind că sunt indeplinite simultan condiţiile: a+b+c=1419 a+b=923 b+c=1174Suma a două numere naturale nenule este mai mică sau egală cu 2008, iar diferenţa lor este mai mare sau egală cu 2006. Aflaţi numerele?Cu cât este mai mic produsul numerelor 5 şi 8 faţă de cel mai mare număr de zeci?a + b = 343 b + c = 297 a + c = 360 Să se afle a = ? b = ? c = ?Suma numerelor a şi b este 6300, iar suma numerelor 100xa şi b este 349758. Aflaţi cele două numere.Să se afle un număr ştiind că suma dintre treimea lui şi jumătatea lui este 240.Suma dintre sfertul unui numărul şi dublul altui numărul este 425. Să se afle numărul ştiind că primul număr este de 2 ori mai mare decât al 2-lea.Găseşte toate numerele mai mari decât 30000 alcătuite din 5 cifre consecutive.La o imparţire cu rest deimpărţitul este cu 324 mai mare decât restul, iar impărţitorul este 12. Ştiind că restul este un număr care se imparte exact la 5, reconstruiţi impărţirea. Scrieţi toate cazurile posibile.Suma a 4 numere naturale este 72380. Află numerele ştiind că suma primelor 3 este 35390, al doilea este cu 896 mai mare decât al patrulea, iar primul reprezintă 1/2 din al treilea.Aflaţi un număr de 4 cifre, scris in baza 10, ştiind că sunt indeplinite simultan condiţiile:
are cifra sutelor egală cu cifra unitătilor, este mai mic cu 7812 decât răsturantul său.Fie două numere x şi y. Impărţindu-le obţin un cât şi un rest. Voi obţine acelaşi cât şi acelaşi rest şi dacă lui x ii adaug 9 şi lui y ii adaug 45. Care este câtulcelor două numere?Dublul lui A număr natural, mărit cu dublul produsului numerelor 3 şi 2 da triplul numărului A.Fie trei numerele naturale. Primele două au suma 14, ultimele două au suma 15 iar primul şi ultimul au că suma 9. Care sunt numerele?a=2+4+6+8+10+12-1-3-5-7-8-10 Calculaţi in două moduri valoarea lui aO treime dintr-un număr este cu 4200 mai mare decât treimea altui număr. Ştiind că suma celor două numere este 41400, aflaţi care sunt numerele.Suma a două numere este 3393. Unul din ele este de cinci ori mai mare decât dublul treimii celuilant. Aflaţi cele două numere.Suma a două numere este 191. Dacă mărim unul din numere de 8 ori suma lor se măreste cu 665. Care sunt numerele?Suma a două numere este 498. Dacă insumăm triplul primului cu dublul celui de-al doilea obţinem 1195.Care sunt numerele?Suma a trei numere este 17069. Al doilea este de 5 ori mai mare deecât jumătatea primului, iar primul este de trei ori mai mic decât al treilea. Reprezentaţi grafic şi aflaţi cele trei numere.Dan scrie numărul n=1234567891011...99.

  1. Câte cifre are numărul n?

  2. De câte ori este scrisă cifra 9? Dar zero?Fie două numere x şi y. Impărţindu-le obţin un cât şi un rest. Voi obţine acelaşi cât şi acelaşi rest şi dacă lui x ii adaug 9 şi lui y ii adaug 45. Care este câtulcelor două numere?Aflaţi suma a trei numere naturale consecutive, ştiind că cel mai mare dintre ele este cel mai mare număr format din trei cifre impare distincte.Calculaţi a-b dacă:

  1. a=produsul dintre 125 şi răsturnatul său

  2. b=produsul dintre 252 şi răsturnatul săuSuma a 4 numere consecutive este 798. Care sunt cele 4 numere?Să se afle 2 număre naturale ştiind că c.m.m.d.c. al lor este 15 iar suma dintre ele este 180.Află numărele x, y, z ştiind că primul este cu 2480 mai mic decât suma celor trei numere şi reprezinta 1/5 din al treilea, iar al doilea este triplul primului număr.Dacă adunăm triplul numărului a cu dublul lui b şi incincitul lui c obţin 1612. Află cele trei numere dacă b este de 2ori mai mare decât a iar c este cu 54 mai mare decât suma celor două.Suma a trei numere este 97. Dacă al doilea este cu 14 mai mare că primul, al treilea este cu 2 mai mare că primul, precizaţi cât este primul număr.Ştiind că suma a 3 numere este 85000 şi primul este egal cu suma celorlalte două, iar al doilea este egal cu 2/3 din al treilea, să se afle cele trei numere.Pătreimea sesimii jumătaţii unui număr este 57. Află tripul numărului.Află suma a 10 numărul consecutive ştiind că primul numărul este de 4 ori mai mic decât ultimulSă se determine trei numărul nat ştiind că primele două sunt direct proporţionale cu numerele 2, 5 şi ultimele invers proporţionale cu numerele 4 şi 3 , iar suma primelor două numere este 126.Media aritmetică a trei numere este 331. Primele două numere sunt consecutive, iar al treilea este 128. Află numerele necunoscute.Alegând trei numere consecutive a, b, c, compară sumele: a + b; a + c; b + c;Suma a trei numere este 83. Dacă al doilea este cu 14 mai mare că primul, al treilea este cu 15 mai mare că primul, precizaţi cât este al doilea număr.Jumătatea unui număr este egală cu triplul altui număr. Află numerele ştiind că diferenţa lor este 17305.Dacă se imparte un număr A la 10, se obţine un număr B mai mic cu 999 decât A. Calculati A + B.Dacă suma dintre dublul unui numărul a şi triplul său este 45, care este numărul? Calulaţi suma a+b+c, dacă b este 7250 şi diferenţa dintre b şi a este egală cu diferenţa dintre c şi b.Suma a trei numere este 220. Dacă primului număr ii adăugăm 18, celui de-al doilea 25, iar celui de-al treilea 47, numerele devin egale. Care sunt cele trei numere?Să se afle un număr ştiind că diferenţa dintre dublul lui şi jumătatea lui este 171.Suma dintre predecesorul şi succesorul unui număr este 600. Aflaţi numărul.Scrieţi numerele mai mari decât 200, mai mici decât 230, cu suma numerelor reprezentată de cifrele lor egală cu 7.Suma dintre un număr natural, jumătatea sa şi sfertul sau este 77. Aflaţi numărul?Suma a trei numere este 33. Dacă primul este cu 17 mai mic decât al doilea şi al treilea este cu 10 mai mare că primul, precizaţi cât este al treilea număr.Suma a trei numere este 299. Dacă al doilea este cu 19 mai mare că primul, al treilea este de 12 ori mai mare că primul, precizaţi cât este primul număr.Suma dintre un numărul natural şi jumătatea sa şi dublul sau este 140. Aflaţi numărul?Restul unei imparţiri este 85 iar impărţitorul este un număr impar scris cu două cifre. care poate fi impărţitorul? justificaţi răspunsul.Avem o adunare de trei numere. Dacă din primul termen se scade 10, iar din al doilea 30, cum trebuie modificat al treilea termen pentru ca suma să fie aceeasi?Prima cifră a unui număr este 9. Mutând această cifră la sfârşit, obţinem un nou număr egal cu un sfert din numărul iniţial. Să se afle numărul cel mai mic cu această proprietate.Restul unei impărţiri este 85. Impărţitorul este un numărul impar de două cifre. Care poate fi impărţitorul?Suma a 2 numere este 177.dacă adunăm dublul primului numărul cu triplul celui de-al doilea numărul se obţine 451 aflaţi cele 2 numărulSuma a 4 numere este156. Al treilea numărul este cu 10 mai mare decât al doilea. Dacă se adună dublul primului numărul cu triplul celui de-al doilea şi cu impătritul celui de-al treilea numărul se obţine 488. Care sunt numerele?Suma a trei numere este 527. Dacă al doilea este cu 19 mai mare că primul, al treilea este de 11 ori mai mare că al doilea, precizaţi cât este suma dintre primul şi ultimul număr.Gasiţi numerele de forma xyz care adunate cu produsul şi cu suma cifrelor lor, dau 233.Dacă dintr-un număr natural scădem jumătatea sa, din rest sfertul sau, iar din noul rest a treia parte, obţinem 56. Determină numărul iniţial.Se dau 3 numere. Al doilea este de 2 ori mai mic decât primul, al treilea este suma celorlalte două, iar diferenţa dintre al treilea şi al doilea este 22. Sa se afle numerele.