Drepte Paralele Tăiate de o SecantăIn figura de mai jos, scrieţi toate perechile de unghiuri alterne interne, alterne externe şi corespondente:

[image][image]Fie dreptele s, t şi u paralele ȋntre ele. Stabiliţi valoarea de adevar a următoarelor propoziţii:

[image]

  1. ∠2 ≡ ∠4

  2. m(∠5) + m(∠7)=1800

  3. m(∠9) + m(∠12)<1800Aflaţi valoarea lui x ȋn fiecare din figurile de mai jos:

[image] [image][image]

[image][image][image]Aflaţi valorile lui x şi y din figurile de mai jos:

[image][image]Se consideră dreptele a, b şi c astfel ȋncât ca, cb, Demostraţi ca a || bDouă dintre laturile unui triunghi echilateral sunt tăiate de o secantă paralelă cu cea de a treia latură. Stabiliţi natura triunghiului mic nou format.Se consideră un triunghi oarecare ABC . Bisectoarea unghiului C taie paralela prin A la BC ȋn punctul D. Demostraţi că [DA] ≡ [AC].Calculaţi valoarea unghiului notat cu ∠1 ȋn fiecare din figurile de mai jos:

[image][image]In figură de mai jos: MN || BC, m(∠ABP)=1200 si m∠ANM)=700.

[image]

Aflati masurile unghiurilor ABCIn figura de mai jos a || b si c este secanta. Stiind ca m(∠1)=650 aflati masurile celorlalte unghiuri.

Justificati raspunsurile .

[image]