RombulÎn rombul ABCD alegem punctele M ∈(AD) şi N∈(DC), astfel încât [DM]≡[DN]. Arătaţi că triunghiul BMN este isoscel.În rombul ABCD, ACÇBD={O}, AC=16 cm, BD=12 cm, m(∠OAD)=30°. Aflaţi perimetrul rombului; Dacă M, N, P, Q sunt mijloacele laturilor [AB], [BC], [CD], [DA] stabiliţi natura patrulaterului MNPQ şi aflaţi perimetrul său.În rombul ABCD, ACÇBD=O, m(∠BAD)=40°. Aflaţi măsura unghiurilor ∠ACD şi ∠CBD; Aflaţi măsurile unghiurilor rombului.Fie M , N , P mijloacele laturilor AB , AC şi BC ale unui triunghi isoscel ABC cu baza BC. Demonstraţi că AMPN este romb.Rombul ABCD are un unghiul ABC de 120° şi diagonala BD=12 cm. Aflați aria și sin(∠DAC).Perimetrul unui romb este de 20 cm, iar lungimea diagonalei mici este de 5 cm. Deteminaţi măsurile unghiurilor rombului.Într-un romb cu perimetrul 20 cm, unghiul format de o diagonală cu o latură este de 30°. Să se determine: laturile rombului; unghiurile rombului; Ce fel de triunghi este triunghiul format de diagonala mică şi de două laturi ale rombului ?Unghiul A al rombului ABCD are măsura de 60°. Din punctul B se duce BE⊥AD şi se prelungeşte cu un segment EF = BE, E∈(AD), iar din punctul D se duce DG⊥BC, G∈(BC), şi se prelungeşte cu un segment GH = GD. Stabiliţi natura patrulaterul DEBG. Arătaţi că patrulaterul AFCH este paralelogram şi calculaţi perimetrul lui, dacă latura rombului este 10 cm.Rombul ABCD are un unghiul ABC de 120° şi diagonala BD=12 cm. Aflaţi aria şi sin(∠DAC).Se consideră rombul MNPQ cu diagonala MP=32 cm. Stiind ca aria triunghiului MNQ este 192 cm2 să se afle: aria rombului şi lungimea diagonalei NQ.