CilindruFolosind informaţiile date, respectiv formulele de calcul pentru aria laterale, aria totala si volumul unui cilindru circular drept, completaţi spaţiile goale din tabelul de mai jos.

Al = 2πRh, At = 2πRh(R+h), V = πR2h, h=G  

R

3

5

10

7

 

 

 

 

3

4

5

7

h

4

8

5

 

10

5

8

7

 

8

5

7

Ab

 

 

 

 

 

36π

64π

 

 

 

 

Al

 

 

70π

 

 

 

 

 

 

 

 

At

 

 

 

 

 

 

 

48π

 

 

 

V

 

 

 

90π

125π

 

 

 

 

 

 Un cilindru circular drept are raza bazei de 10 cm şi înălţimea de 8 cm. Calculaţi:

 1. aria laterală a cilindrului.

 2. Aria totala a cilindrului.

 3. Volumul cilindrului.

 4. Lungimea diagonalei axiale.Un cilindru circular drept are R = 2 cm şi G = 4 cm. Aflaţi aria laterală, aria totală şi VolumulAria laterală a unui cilindru circular drept este de 96π cm2 iar generatoarea de 80 mm. Calculaţi:

 1. aria bazei.

 2. aria totală.

 3. volumul cilindrului.Volumul unui cilindru circular drept este de 768π cm3, iar aria laterală de 192π cm2. Calculaţi aria totală a cilindrului.Diagonala secţiunii axiale a unui cilindru circular drept face cu generatoarea corespunzătoare un unghi de 60°. Ştiind că raza bazei este de 9 cm, calculaţi:

 1. Lungimea generatoarei cilindrului.

 2. Aria totală a cilindrului

 3. Volumul cilindrului.Un cilindru circular drept are desfăşurarea suprafeţei laterale un dreptunghi cu lungimea egală cu 10π cm şi lăţimea de 4 cm.

 1. Reprezentaţi cilindrul.

 2. Arătaţi că raza cilindrului are lungimea egală cu 5 cm.

 3. Calculaţi aria laterală, aria totală şi volumul cilindrului.Pentru a construi un siloz, Ion toarnă o fundaţie circulară cu raza de 3 m. De jur împrejurul fundaţiei fixează 90 m2 de plasă. Ce înălţime şi ce volum va avea silozul?Un sector de cerc are unghiul de la vârf de 120° şi raza bazei de 18 cm. Prin înfăşurarea acestuia se obţine un con circular drept. Calculaţi:

 1. aria totală a cilindrului.

 2. volumul cilindrului.Secţiunea axială a unui cilindru circular drept este un pătrat cu latura de 10 cm. Calculaţi:

 1. Raza cilindrului.

 2. Aria sa totală.

 3. Volumul Cilindrului.